A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. március 23-i (EU) 2020/430 HATÁROZATA

a Tanács eljárási szabályzatától a COVID-19 világjárvány által az Unióban okozott utazási nehézségekre tekintettel való ideiglenes eltérésről * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 240. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A SARS-CoV-2 koronavírus jelentette járványügyi válság kitörése óta a vírus által okozott betegség, a COVID-19 gyorsan terjedt a világban, és az Unió területén is megjelent. Mivel a fertőzések száma gyorsan emelkedett, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója 2020. március 11-én világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19-et. A WHO európai régiójában gyors eszkaláció volt tapasztalható - ekkorra több mint 20 000 megerősített esetet jelentettek és csaknem 1 000 haláleset történt -, ezért a WHO európai regionális igazgatója 2020. március 12-én jelezte, hogy Európa lett a világjárvány epicentruma.

(2) Ennek következtében a tagállamok számos rendkívüli intézkedést hoztak a megelőzés és a terjedés korlátozásának érdekében, például karantént vezettek be, bezárták a nem létfontosságú üzleteket, az iskolákat és az egyetemeket, bevezették a távoli munkavégzést, továbbá korlátozták vagy megtiltották a szabad mozgást és az utazást. Ezen intézkedések miatt a Tanács bizonyos tagjai számára lehetetlen vagy nagyon nehéz elutazni a Tanács székhelyére, hogy fizikailag jelen lehessenek a Tanács ülésein. Ezáltal viszont nehéz elérni a Tanács eljárási szabályzata *  11. cikkének (4) bekezdésében előírt határozatképességet következésképpen a Tanács nehezen tud hivatalosnak minősülő üléseket tartani.

(3) Tekintettel az említett rendkívüli körülményekre, valamint a Tanácson belüli döntéshozatal intézményi folytonosságának biztosítására, átmenetileg el kell térni a Tanács eljárási szabályzata 12. cikk (1) bekezdésének első albekezdésétől a rendes írásbeli eljárás alkalmazásáról történő döntéshozatalt illetően. E határozat alkalmazásának időszakában - és kizárólag ezen időszakban - a tagállamok kormányai állandó képviselői bizottságának (Coreper) a rendes írásbeli eljárás alkalmazására vonatkozó döntését az adott tanácsi jogi aktusra vonatkozó szavazási szabály szerint kell meghoznia. Ezt az eltérést egy hónapig kell alkalmazni, és alkalmazása megújítható.

(4) Amennyiben a Tanács a tanácsi jogi aktusok elfogadására az ülésen történő elfogadás alternatívájaként a rendes írásbeli eljárást alkalmazza, ezt a Coreper általi alapos előkészítésnek kell megelőznie, és az érintett tanácsi jogi aktusról - amennyiben lehetséges és releváns - a minisztereknek például informális videokonferencia útján előzetes politikai megbeszélést kell folytatniuk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen egyebek mellett a nemzeti koordináció, a nyilvánosság számára garantált átláthatóság, valamint a nemzeti parlamentek bevonása a tagállami gyakorlatoknak megfelelően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács eljárási szabályzata 12. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől eltérve, a rendes írásbeli eljárás alkalmazásáról történő döntést - amennyiben azt a Coreper hozta - az adott tanácsi jogi aktusra vonatkozó szavazási szabály szerint kell meghozni.

2. cikk

Ezt a határozatot az elfogadásának napjától egy hónap időtartamban kell alkalmazni.

Amennyiben a rendkívüli körülmények továbbra is indokolják, a Tanács meghosszabbíthatja e határozat alkalmazását.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére