A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 16-i (KKBP) 2020/795 HATÁROZATA

a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásának támogatásáról szóló (KKBP) 2017/809 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2017. május 11-én elfogadta a (KKBP) 2017/809 határozatot * , amely úgy rendelkezik, hogy az említett határozat 1. cikkében említett projekteket a 3. cikkének (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötésének napjától számított 36 hónapon belül kell végrehajtani.

(2) Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Leszerelési Ügyek Hivatalával (UNODA) 2017. augusztus 10-én került sor az említett finanszírozási megállapodás megkötésére, és az 2020. augusztus 10-én hatályát veszti.

(3) Az UNODA amely a (KKBP) 2017/809 határozat 1. cikkében említett projektek technikai végrehajtásáért felelős 2020. március 19-én az említett határozat szerinti végrehajtási időszak tizenkét hónappal történő meghosszabbítását kérte. A kért meghosszabbítás alapján az UNODA továbbra is segítséget nyújthatna az 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozatot (a továbbiakban: az 1540 sz. ENSZ BT-határozat) végrehajtó ENSZ-tagállamoknak, hogy a továbbiakban is hozzájárulhasson a folyamatban lévő átfogó felülvizsgálathoz, hogy továbbra is segítséget nyújthasson az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1540. sz. BT-határozattal létrehozott bizottsága részére annak 2021. április 25-én lejáró jelenlegi hivatali ideje végéig, valamint hogy mérsékelhesse azokat a veszteségeket, amelyek a Covid19-világjárvány okán elmaradt projektek miatt keletkeztek.

(4) A (KKBP) 2017/809 határozat 1. cikkében említett projektek 2021. augusztus 10-ig történő folytatása nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel.

(5) A (KKBP) 2017/809 határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/809 határozat 5. cikke (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Ez a határozat 2021. augusztus 10-ével hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére