A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1083/2020. (III. 9.) Korm. határozat

a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján szükséges intézkedések megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat alapján egyetért a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetben Magyarország polgárainak védelme érdekében elengedhetetlen intézkedések megtételéhez szükséges forrás biztosításával, ezért

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elrendeli 2 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

2. az Áht. 36. § (2) bekezdése alapján 6 763 000 000 forint összegben szabad előirányzatot meghaladó mértékű tárgyévi kötelezettségvállalást engedélyez a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím terhére;

3. a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetének biztosítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere bevonásával - gondoskodjon legfeljebb 6 763 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés terhére;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

4. egyetért azzal, hogy a forrás felhasználása a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs utasítása alapján történik.

1. melléklet az 1083/2020. (III. 9.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-
megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ
K3 Dologi kiadások 2 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 000 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása -2 000 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos
egyéb: azonnal 2 000 000 000 2 000 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére