A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1197/2020. (IV. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány

1. egyetért a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program II. és III. ütemének folytatásával és az annak keretében 45 településen előkészített sportparkberuházások programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával;

2. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében - a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére - a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 841 115 263 forintban határozza meg;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 9. Sportpark beruházások megvalósítása alcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére