A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozat

a „raktárkoncertek” megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány annak érdekében, hogy a koronavírus világjárvány által a zenei és szórakoztatóipar újraindítását támogassa, valamint alkalmat biztosítson a űvészeknek a fellépésre, közönségük elérésére

1. egyetért azzal, hogy megvalósításra kerüljenek különböző stúdiókban, helyszíneken „raktárkoncertek”, és azok online tartalomként elérhetőek legyenek;

2. egyetért azzal, hogy a cigányzenészek számára támogatási program kerüljön megvalósításra;

3. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül nyújtott forrás összegének felhasználására vonatkozó jogviszony létrehozásáról, biztosítva a forrásból a további támogatás nyújtásának lehetőségét az 1. és a 2. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és a 2. pont szerinti elképzelések megvalósítása érdekében gondoskodjon 5 323 647 925 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal


  Vissza az oldal tetejére