A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1778/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes sportcélú kormányhatározatoknak a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben szükséges módosításáról

1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31., a Versenysport támogatása előirányzat javára átcsoportosított 7 636 125 000 forint tekintetében 2022. június 30.” szöveg lép.

2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1035/2020. (II. 13.) Korm. határozatban a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31., a Versenysport támogatása előirányzat javára átcsoportosított 538 667 500 forint tekintetében 2022. június 30.” szöveg lép.

3. A 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Európa-bajnokság

a) pályázati letéti díj költségeinek biztosításához szükséges legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forint összeg biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára,

b) rendezési jogának elnyerése esetén a teljes rendezési díj első részletének a rendelkezésre állásához szükséges legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forint összeg biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, az Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerését követő 30 napon belül”

4. A Korm. határozat 6. pontjában a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére