A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 4. bekezdésében foglalt időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter, annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2021. évi V. törvényhez

„Finnország Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és tisztelettel javasolja a következő megállapodás megkötését.

Megállapodás a Finn Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között a Finn Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről (megszűnésről szóló Megállapodás).

1. A Finn Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló, 1988. június 6-án, Budapesten aláírt megállapodás hatályát veszti.

2. Az egyértelműség érdekében, e megszűnésről szóló Megállapodás Felei megállapodnak abban, hogy az 1. bekezdésben említett megállapodás 13.3. Cikke, amely kiterjeszti a védelmet a felmondás időpontját megelőzően végrehajtott beruházásokra, szintén hatályát veszti és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3. Finnország Külügyminisztériuma javasolja, hogy amennyiben Magyarország Kormány elfogadja a fent említett javaslatot, ezen jegyzék és Magyarország Kormányának válaszjegyzéke hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást.

4. A megszűnésről szóló Megállapodás a válaszjegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30) napon lép hatályba.

Finnország Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését.

Helsinki, 2020. augusztus 25.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki Finnország Budapesti Nagykövetségének, és hivatkozva Finnország Külügyminisztériumának 2020. augusztus 25-én kelt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnése tárgyában küldött szóbeli jegyzékére, tisztelettel tájékoztatja, hogy Magyarország Kormánya egyetért a következő megállapodás megkötésével.

Megállapodás Magyarország Kormánya és Finn Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnéséről (megszűnésről szóló Megállapodás).

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló, 1988. június 6-án, Budapesten aláírt megállapodás hatályát veszti.

2. Az egyértelműség érdekében, e megszűnésről szóló Megállapodás Felei megállapodnak abban, hogy az 1. bekezdésben említett megállapodás 13.3. Cikke, amely kiterjeszti a védelmet a felmondás időpontját megelőzően végrehajtott beruházásokra, szintén hatályát veszti és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3. Finnország Külügyminisztériuma által, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a beruházások védelméről szóló megállapodás megszűnése tárgyában küldött, 2020. augusztus 25-én kelt szóbeli jegyzék és ezen válaszjegyzék hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást.

4. A megszűnésről szóló Megállapodás ezen válaszjegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30) napon lép hatályba.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Finnország Budapesti Nagykövetségének megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

2. melléklet a 2021. évi V. törvényhez

„The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and has the honour to propose the conclusion of the following agreement.

Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of Hungary on the termination of the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Protection of Investments (the Termination Agreement)

1. The Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Protection of Investments, signed on 6 June 1988 in Budapest shall be terminated.

2. For greater certainty, the Parties to the said Termination Agreement agree that Article 13.3 in the agreement mentioned in paragraph 1, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of the Termination Agreement.

3. The Ministry for Foreign Affairs of Finland proposes that in case the Government of Hungary accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of Hungary shall constitute the Termination Agreement.

4. The Termination Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the date of the receipt of the reply note.

The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration.

Helsinki, 25 August 2020”

„The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Embassy of Finland in Budapest, and with reference to the Note Verbale of the Ministry for Foreign Affairs of Finland dated 25 August 2020, concerning the termination of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Republic of Finland for the Protection of Investments has the honour to communicate that the Government of Hungary agrees to conclude the following agreement.

Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Finland on the termination of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Republic of Finland for the Protection of Investments (the Termination Agreement)

1. The Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Republic of Finland for the Protection of Investments, signed in Budapest on 6 June 1988, shall be terminated.

2. For greater certainty, the Parties to the said Termination Agreement agree that Article 13.3 in the agreement mentioned in paragraph 1, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall also be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of the Termination Agreement.

3. The Note Verbale of the Ministry for Foreign Affairs of Finland dated 25 August 2020, concerning the termination of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Republic of Finland for the Protection of Investments, and this reply Note Verbale shall constitute the Termination Agreement.

4. The Termination Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the date of the receipt of the reply note.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Finland in Budapest the assurances of its highest consideration.”