Hatály: közlönyállapot (2021.VI.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

21/2021. (VI. 8.) KKM rendelet

a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Szlovák Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország:

a) Bahreini Királyság,

b) Ciprusi Köztársaság,

c) Cseh Köztársaság,

d) Észak-macedón Köztársaság,

e) Georgia,

f) Horvát Köztársaság,

g) Moldovai Köztársaság,

h) Mongólia,

i) Montenegrói Köztársaság,

j) Szerb Köztársaság,

k) Szlovák Köztársaság,

l) Szlovén Köztársaság,

m) Török Köztársaság.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.