A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XXX. törvény

a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 2. bekezdésében foglalt időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2021. évi XXX. törvényhez

„Svédország Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki Magyarország Külügyminisztériumának, és tisztelettel javasolja a következő megállapodás megkötését.

Megállapodás Svédország Kormánya és Magyarország Kormánya között a Svéd Királyság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről (a Megállapodás).

1. A Svéd Királyság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló, 1987. április 21-én Stockholmban aláírt Megállapodás hatályát veszti.

2. Az egyértelműség érdekében, e Megállapodás Felei megállapodnak abban, hogy az 1. bekezdésben említett megállapodás 14.3. Cikke, amely kiterjeszti a védelmet a felmondás időpontját megelőzően végrehajtott beruházásokra, hatályát veszti és joghatás nélkül megszűnik a Megállapodás hatálybalépését követően.

Svédország Külügyminisztériuma javasolja, hogy amennyiben Magyarország Kormánya elfogadja a fent említett javaslatot, ezen jegyzék és Magyarország Kormányának válaszjegyzéke hozza létre a Megállapodást.

A Megállapodás a válaszjegyzék kézhezvétele után harminc (30) nappal lép hatályba.

Svédország Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország Külügyminisztériumának megkülönböztetett nagyrabecsülését.

Stockholm, 2020. február 20.”

„Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki Svédország Külügyminisztériumának, és hivatkozva Svédország Külügyminisztériumának 2020. február 20-án kelt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnése tárgyában küldött szóbeli jegyzékére, tisztelettel tájékoztatja, hogy Magyarország Kormánya egyetért a következő megállapodás megkötésével.

Megállapodás Magyarország Kormánya és Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről (a Megállapodás).

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló, 1987. április 21-én Stockholmban aláírt Megállapodás hatályát veszti.

2. Az egyértelműség érdekében, e Megállapodás Felei megállapodnak abban, hogy az 1. bekezdésben említett megállapodás 14.3. Cikke, amely kiterjeszti a védelmet a felmondás időpontját megelőzően végrehajtott beruházásokra, hatályát veszti és joghatás nélkül megszűnik a Megállapodás hatálybalépését követően.

A Svédország Külügyminisztériuma által a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnése tárgyában küldött 2020. február 20-án kelt szóbeli jegyzék és ezen válaszjegyzék hozza létre a Megállapodást.

A Megállapodás ezen válaszjegyzék kézhezvétele után harminc (30) nappal lép hatályba.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Svédország Budapesti Nagykövetségének megkülönböztetett nagyrabecsülését.”

2. melléklet a 2021. évi XXX. törvényhez

„The Ministry for Foreign Affairs of Sweden presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of Hungary and has the honour to propose the conclusion of the following agreement.

Agreement between the Government of Sweden and the Government of Hungary on the termination of the Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (the Agreement)

1. The Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hungarian People’s Republic for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Stockholm on 21 April 1987, shall be terminated.

2. For greater certainty, the Parties to the Agreement agree that Article 14.3 in the agreement mentioned in paragraph 1, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of the Agreement.

The Ministry for Foreign Affairs of Sweden proposes that in case the Government of Hungary accepts the above mentioned proposal, this note together with the reply note from the Government of Hungary shall constitute the Agreement.

The Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the reply note.

The Ministry for Foreign Affairs of Sweden avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of Hungary the assurances of its highest consideration.

Stockholm, 20 February 2020.”

„The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Embassy of Sweden in Budapest, and with reference to the Note Verbale of the Ministry for Foreign Affairs of Sweden dated 20 February 2020, concerning the termination of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Kingdom of Sweden for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments has the honour to communicate that the Government of Hungary agrees to conclude the following agreement.

Agreement between the Government of Hungary and the Government of Sweden on the termination of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Kingdom of Sweden for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments (hereinafter referred to as the Agreement)

1. The Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Kingdom of Sweden for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Stockholm on 21 April 1987, shall be terminated.

2. For greater certainty, the Parties to the Agreement agree that Article 14.3 in the agreement mentioned in paragraph 1, which extends the protection of investment made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of the Agreement.

The Note Verbale of the Ministry for Foreign Affairs of Sweden dated 20 February 2020, concerning the termination of the Agreement between the Government of the Hungarian People’s Republic and the Government of the Kingdom of Sweden for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, and this reply Note Verbale shall constitute the Agreement.

The Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of this reply Note Verbale.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Sweden in Budapest the assurances of its highest consideration.”