A jogszabály mai napon ( 2022.07.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2021. (IX. 13.) BM rendelet

az „A határvonal hatodik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2016-2020. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B, C és D határszakaszán (B1-D417)” című zárójegyzőkönyv, valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a B, C és D határszakaszon (B1-D417)” című határokmány jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az „A határvonal hatodik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2016-2020. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B, C és D határszakaszán (B1-D417)” című zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: zárójegyzőkönyv), valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez a B, C és D határszakaszon (B1-D417)” című határokmányt (a továbbiakban: határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1-2. melléklet a 32/2021. (IX. 13.) BM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére