A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § és a 3. melléklet tekintetében a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 40. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § és a 4. melléklet tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és az 5. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § és a 6. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § d) pontja tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az ipari és kereskedelmi szabályozott szakmák gyakorlására vonatkozó követelmények

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott önálló tevékenységek - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az 1. mellékletben foglalt táblázat B. vagy D. oszlopában szereplő képesítéssel végezhetők.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tevékenységek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő választható szakma, részszakma, szakképesítés, egyéb képesítés helyett elfogadható a táblázat E. oszlopában szereplő, a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés is. Az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a részszakma keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.

(3) Az (1)-(2) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

2. § A nem önálló tevékenység végzése esetében a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

3. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett képesítést, végzettséget tanúsító bizonyítványok hatályát, illetve további alkalmazhatóságát.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

4/A. § *  Az 1. mellékletben meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet az e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Melléklete vagy az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2023. december 31. napjáig kell eleget tennie az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek.

5. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

6-12. § * 

1. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez

Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések

A. B. C. D. E.1.TevékenységVálasztható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység eseténNem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhetőKorábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés
Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
2. 21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Erőművi kazángépész nem végezhető Erőművi kazángépész elfogadható
3. 290 kW ésaz ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő nem végezhető Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő elfogadható
4. A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül) Nyomástartóedény-gépész
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Nyomástartóedény-gépész nem fogadható el
5. A kőműves szerkezetek megvalósítása a rendelkezésre bocsátott tervek alapján. A kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagok szakszerű használata Kőműves
(Falazó kőműves, Gépi vakoló)
végezhető Kőműves elfogadható
6. A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül), szakirányú végzettség esetén Nyomástartó berendezés kezelő
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Nyomástartó-berendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője szaktanfolyami végzettség
Nyomástartó edény-gépész
Vegyipari technikus
elfogadható
7. Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése Fodrász végezhető Fodrász elfogadható
8. Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektrokozmetikai kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (kozmetikai tetoválás) Kozmetikus technikus nem végezhető Kozmetikus elfogadható
9. Biológiai termékek előállítása Gyógyszer-készítmény-gyártó
Gyógyszeripari szaktechnikus
végezhető Biotechnikus technológus elfogadható
10. *  Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése Édességkészítő
(Csokoládétermék gyártó,
Keksz- és ostyagyártó)
Pék-cukrász (Süteménykészítő)
Sütő- és cukrászipari technikus
Cukrász (Cukrászsegéd)
Cukrász szaktechnikus
Diétás cukrász
végezhető Édesipari termékgyártó
Mézeskalács-készítő
Pék
Cukrász
elfogadható
11. Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata. Gyógynövényipari termékek előállítása Drog- és toxikológiai szaktechnikus végezhető Drog- és toxikológiai technikus elfogadható
12. Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása Bádogos végezhető Bádogos és épületbádogos elfogadható
13. Épületek beltéri, kültéri, oldalfal-, mennyezet- és padlófelületei hideg- és melegburkolatának, térburkolatának, valamint az épület díszítő burkolatainak elkészítése, javítása, felújítása és bontása műszaki tervek alapján. Homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok elkészítése, javítása, felújítása és bontása Burkoló végezhető Épületburkoló
Burkoló
elfogadható
14. Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus
nem végezhető Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
elfogadható
15. Épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a magasépítés területén önállóan vagy mérnöki irányítással. Részfeladatok végzése a tervezés során. Feladatkörében szakmai kapcsolat tartása a mérnöki feladatokat ellátók és a kivitelezési munkákat végző szakemberek között Magasépítő technikus nem végezhető Magasépítési technikus nem elfogadható
16. Épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a mélyépítés területén önállóan vagy mérnöki irányítással. Részfeladatok végzése a tervezés során. Feladatkörében szakmai kapcsolat tartása a mérnöki feladatokat ellátók és a kivitelezési munkákat végző szakemberek között Mélyépítő technikus nem végezhető Mélyépítő technikus nem elfogadható
17. Épületek kis- és nagyelemes fedéseinek, homlokzat-burkolatainak, valamint beton, kerámia és természetes alapanyagú fedések készítése, javítása, karbantartása építészeti tervek alapján Tetőfedő végezhető Tetőfedő elfogadható
18. Épületek külső és belső tereinek díszítése Épületszobrász és műköves
(Sírkő és műkőkészítő)
Műemléki díszítőszobrász
végezhető Épületszobrász elfogadható
19. Épületek teherhordó szerkezetének építése. Épületek, építmények acélból és vasbetonból készült tartószerkezeti vázainak összeszerelése, rögzítése, felállítása és bontása. Rendszerzsaluzat építése, betonacél szerelése, valamint helyszíni beton és vasbeton munka végzése. Ipari homlokzatburkolatok és tetőlemezelés készítése Szerkezetépítő és -szerelő
(Betonacél-szerelő)
nem végezhető Vasszerelő nem elfogadható
20. Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása Szigetelő
(Vízszigetelő
Hő- és hangszigetelő)
végezhető Épületszigetelő elfogadható
21. Épületeket védő tetők fedélszerkezeteinek létrehozása, az építkezés során szükséges állványok, zsaluzatok, dúcolások elkészítése és elbontása. Meglévő épületek faszerkezeteinek felújítása. Előregyártott faszerkezetek beépítése az építés helyszínén. Fedélszerkezet előkészítése a tetőfedéshez Ács
(Zsaluzó, állványozó)
végezhető Ács nem elfogadható
22. Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele Villamos biztonsági felülvizsgáló
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Erősáramú berendezések felülvizsgálója nem fogadható el
23. Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása Kishajóépítő és -karbantartó
(Kishajóalkatrész-javító)
végezhető Kishajóépítő, -karbantartó elfogadható
24. Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása. Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával Faipari technikus
Kádár, bognár
végezhető Kádár, bognár elfogadható
25. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése Faipari technikus végezhető Famegmunkáló
Faipari gépkezelő
elfogadható
26. Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása Felvonószerelő
Mozgólépcső karbantartó-szerelő
nem végezhető Felvonószerelő
Mozgólépcső karbantartó-szerelő
elfogadható
27. Felvonók műszaki biztonságtechnikai ellenőrzése Felvonó- és mozgólépcső ellenőr
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Felvonóellenőr nem fogadható el
28. Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással Hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)
nem végezhető Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő
elfogadható
29. Fémmegmunkálás Gépi és CNC forgácsoló
Szerszám- és készülékgyártó
CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
végezhető CNC gépkezelő
Gépi forgácsoló
Szerszámkészítő
elfogadható
30. Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata Kohász- és öntésztechnikus
Olvasztár és öntő
nem végezhető Kohászati technikus
Olvasztár és öntő
elfogadható
31. Fémszerkezet gyártása Épület- és szerkezetlakatos végezhető Épület- és szerkezetlakatos elfogadható
32. Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése. Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Asztalos
(Asztalosipari szerelő Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos
végezhető Asztalos
Műbútorasztalos
elfogadható
33. Fotóanyaggyártás. Lakk- és festékgyártás. Növényvédőszer-gyártás. Kozmetikumok előállítása Vegyész technikus
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
nem végezhető Vegyipari technikus elfogadható
34. Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása Gépjárműmechatronikai technikus nem végezhető Gázautószerelő elfogadható
35. Gumigyártás, gumifeldolgozás Gumiipari technikus
Gumikeverék-készítő
Ipari gumitermék-előállító
Formacikk-gyártó
végezhető Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus
Ipari gumitermék előállító
elfogadható
36. Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása Elektronikai technikus végezhető Orvosi elektronikai technikus elfogadható
37. Gyógyszerhatóanyag-gyártás. Gyógyszer- és tápszerkészítés Gyógyszerkészítmény-gyártó
Gyógyszeripari szaktechnikus
végezhető Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszerkészítmény gyártó
elfogadható
38. Háztartási berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
végezhető Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő elfogadható
39. Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése. Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezései számára Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
végezhető Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
elfogadható
40. Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
végezhető Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
elfogadható
41. Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő nem végezhető Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő elfogadható
42. Ipari gép, berendezés javítása Ipari gépész
Gépész technikus
Élelmiszeripari gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
végezhető Ipari gépész elfogadható
43. Kazángépész (12 t/h felett) Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
nem végezhető Kazángépész (12 t/h felett) elfogadható
44. Kazánkezelő (2-12 t/h között) Erőművi kazángépész
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
Kazángépész (12 t/h felett)
nem végezhető Kazánkezelő (2-12 t/h között) elfogadható
45. Kazánok, kemencék építése, bontása, javítása Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó végezhető Kazán- és kemencekőműves elfogadható
46. Kerékpár, mozgássérült-kocsi szerelése Kerékpárszerelő végezhető Kerékpárszerelő elfogadható
47. Kézápolás és műkörömépítés Kéz- és lábápoló technikus végezhető Kézápoló és műkörömépítő elfogadható
48. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
végezhető Villamoselosztóhálózat-szerelő,
-üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
elfogadható
49. Kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő
nem végezhető Kisfeszültségű kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő
elfogadható
50. Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
nem végezhető Kisteljesítményű kazánfűtő
(max. 2 t/h)
elfogadható
51. Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető nem végezhető Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető elfogadható
52. Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése Kőfaragó végezhető Kőfaragó elfogadható
53. Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása. Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása. Ipari gép, berendezés javítása Finommechanikai műszerész végezhető Finommechanikai műszerész elfogadható
54. Középfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
Középfeszültségű kábelszerelő
nem végezhető Középfeszültségű kábelszerelő elfogadható
55. Központifűtés- és csőhálózat-szerelés (ide nem értve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti gázszerelési tevékenységet) Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
(Égéstermék elvezető szerelő)
végezhető Csőhálózat-szerelő elfogadható
56. Kőolaj-feldolgozás Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus
végezhető Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus
elfogadható
57. Lábápolás Kéz- és lábápoló technikus végezhető Lábápoló elfogadható
58. Lábon kialakult elváltozások speciális kezelése, a láb állapotának rehabilitálása Kéz- és lábápoló technikus
Kozmetikus technikus
nem végezhető Speciális lábápoló elfogadható
59. Laboratóriumi műveletek végzése Vegyész technikus végezhető Általános laboráns elfogadható
60. Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata Villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés) nem végezhető Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló nem fogadható el
61. Lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata Villámvédelmi felülvizsgáló nem végezhető Villámvédelmi felülvizsgáló elfogadható
62. Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
nem végezhető Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)
elfogadható
63. Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
nem végezhető Kazángépész (12 tonna felett) elfogadható
64. Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
nem végezhető Kazánkezelő (2-12 tonna között) elfogadható
65. *  Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában meghatározott büfétermékek forgalmazását] Pincér - vendégtéri szakember
(Pincérsegéd)
Vendégtéri szaktechnikus
végezhető Pincér Vendéglátó eladó
Vendéglátás-szervező, vendéglős
elfogadható
66. *  Meleg és hideg ételek, italok készítése [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában meghatározott büfétermékek elkészítését] Szakács (Szakácssegéd)
Szakács szaktechnikus
Diétás szakács
Vendégtéri szaktechnikus
végezhető Szakács
Vendéglátás-szervező, vendéglős
elfogadható
67. Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje Asztalos
(Asztalosipari szerelő, Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos
végezhető Asztalos
Műbútorasztalos
Asztalosipari szerelő
elfogadható
68. Motorkerékpár, -alkatrész javítása Gépjármű-mechatronikai technikus
Gépjármű mechatronikus
nem végezhető Motorkerékpár-szerelő elfogadható
69. Mozgólépcsők, mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai ellenőrzése Felvonó- és mozgólépcső ellenőr
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Mozgólépcső ellenőr nem fogadható el
70. Műanyagfeldolgozás Műanyag-feldolgozó
Műanyag-feldolgozó technikus
Fröccsöntő
végezhető Fröccsöntő
Műanyagfeldolgozó
Műanyagfeldolgozó technikus
elfogadható
71. Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással Műanyag hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)
nem végezhető Műanyaghegesztő elfogadható
72. Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása Távközlési technikus végezhető Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési üzemeltető
Távközlési technikus
elfogadható
73. Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése Épületszobrász és műköves
(Sírkő és műkőkészítő)
végezhető Műkőkészítő elfogadható
74. Műszaki biztonsági felülvizsgálat a) nyomástartó berendezés vizsgálója szakirány (jogszabály alapján szervezett képzés)
b) tartályvizsgáló szakirány (jogszabály alapján szervezett képzés)
c) villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)
d) felvonó- és mozgólépcső ellenőr (jogszabály alapján szervezett képzés)
e) gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető a) Nyomástartó berendezés vizsgálója
b) Tartályvizsgáló
c) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és erősáramú berendezések felülvizsgálója
d) Felvonóellenőr
e) Mozgólépcső ellenőr
f) Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
nem fogadható el
75. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása Finommechanikai műszerész végezhető Elektromechanikai műszerész elfogadható
76. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
végezhető Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoselosztóhálózat
-szerelő, -üzemeltető
elfogadható
77. Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken, üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés a) Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
b) Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
c) Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
d) Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
e) Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
f) Középfeszültségű FAM hálózati szerelő távolból végzett technológiával
g) Középfeszültségű FAM hálózati szerelő kombinált technológiával
nem végezhető Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
FAM szerelő Középfeszültségű
FAM szerelő Kisfeszültségű
FAM kábelszerelő Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati
FAM szerelő Szakszolgálati
FAM szerelő
nem fogadható el
78. Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata Nyomástartó berendezés vizsgáló
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Nyomástartó berendezés vizsgáló elfogadható
79. Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó végezhető Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó elfogadható
80. Robbanásbiztos berendezések karbantartása, javítása, szerelése és üzembe helyezése Robbanásbiztos berendezés szerelője nem végezhető Robbanásbiztos berendezés karbantartója és üzembehelyezője
Robbanásbiztos berendezés kezelője
nem elfogadható
81. Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Kerámia- és porcelánkészítő végezhető Kerámiaégető elfogadható
82. Szénsavtermelés és -feldolgozás Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő
(Üdítőital-ipari termékkészítő, Sörgyártó)
végezhető Üdítőital-ipari termékgyártó elfogadható
83. Szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és függesztés nélküli álmennyezetek, fa- és fémvázas tetőtér-beépítés és szerelt aljzatok, bontható és nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti vezetékek (kábel- és légcsatornák) tűzvédelmi burkolatai kivitelezési technológiáinak alkalmazása, a felhasználandó anyagok kiválasztása Szárazépítő
(Gipszkartonszerelő)
végezhető nem elfogadható
84. Szerszámgyártás Szerszám- és készülékgyártó végezhető Szerszámkészítő elfogadható
85. Tankállomás kezelése Töltőállomás-kezelő végezhető Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség elfogadható
86. Újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőinek építése, szerelése. Újonnan telepített tüzelőberendezések égési-, hígításilevegő-ellátásának építése, szerelése. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek átalakítása, javítása. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek bontása Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó nem végezhető nem elfogadható
87. Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése. Szemüvegkészítés Optikus
Optikaitermék-készítő
nem végezhető Optikai üvegcsiszoló elfogadható
88. Üzemi mérő-, vezérlő- és szabályozó-berendezéseken feszültség alatti munkavégzés Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
nem végezhető Szakszolgálati FAM szerelő elfogadható
89. Vasbeton szerkezetek acélszerelésének elkészítése Épület- és szerkezetlakatos végezhető Vasszerelő elfogadható
90. Vegyianyag gyártása Gyógyszerkészítmény-gyártó
Vegyész technikus
Vegyipari rendszerkezelő
Drog- és toxikológiai szaktechnikus
Gyógyszeripari szaktechnikus
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
Vezető pirotechnikus
végezhető Vegyianyaggyártó elfogadható
91. Vegytisztítás, textiltisztítás. Textilfestés és -kikészítés Textilgyártó
Textiltisztító és textilszínező
végezhető Textiltisztító és textilszínező elfogadható
92. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó végezhető Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó elfogadható
93. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak tisztítása Tartálytisztító
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Tartálytisztító elfogadható
94. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata Tartályvizsgáló
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Tartályvizsgáló elfogadható
95. Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus
végezhető Elektromos gép- és készülékszerelő elfogadható
96. Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus
végezhető Villamosgép és -készülék üzemeltető elfogadható
97. Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő
nem végezhető Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő
elfogadható
98. Villamosművi berendezések, állomások szerelése Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető nem végezhető Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető elfogadható
99. Vízvezeték- és vízkészülék-szerelés Víz- és csatornarendszer-szerelő
(Csőhálózat-szerelő)
végezhető Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő elfogadható

2-6. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez *