A jogszabály mai napon ( 2022.11.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XLVIII. törvény

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványról * 

A XX. századi magyarországi, valamint közép- és kelet-európai történeti, politikai és társadalmi kutatásokkal, ezen belül különösen a kommunizmus és a kelet-közép-európai diktatúrák XX. századi történetének feltárásával és bemutatásával kapcsolatos közfeladatok folyamatos ellátása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnevezéssel közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként történő bírósági nyilvántartásba vétele érdekében.

(2) Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele során az állam képviseletében a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

2. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 22. pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

3. § Az 1. § (3) bekezdése, a 4. §, az 5. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

4-5. § * 

1. melléklet a 2021. évi XLVIII. törvényhez

1-21. * 

22. * 

23. * 


  Vissza az oldal tetejére