A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. - 2023.I.1.)

 

2021. évi L. törvény

az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról * 

1. * 

1. § * 

2. * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. * 

3. § (1)-(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9)-(11) * 

(12)-(14) * 

(15) * 

4. § Az Nytv.

1-3. * 

4. * 

5. * 

6. * 

7. * 

8-9. * 

10-12. * 

lép.

5. § * 

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

6. § (1) * 

(2) * 

5. * 

7. § (1)-(3) * 

(4) * 

8. § * 

6. * 

9. § (1) * 

(2) * 

10. § * 

7. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

11. § (1) * 

(2) * 

(3)-(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10)-(12) * 

12. § Az Utv.

a)-l) * 

m) * 

lép.

8. * 

13. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8)-(9) * 

14. § A Kknyt.

a)-d) * 

e) * 

f)-h) * 

i)-j) * 

k)-m) * 

n) * 

lép.

15. § * 

9. * 

16. § * 

10. * 

17-18. § * 

11. * 

19. § * 

12. * 

20. § * 

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

21. § (1) * 

(2) * 

22. § * 

14. * 

23. § * 

15-16. * 

24-25. § * 

17. * 

26. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

18. * 

27. § * 

19. * 

28. § (1)-(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6)-(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

20. * 

29. § * 

21. * 

30. § (1) * 

(2) * 

(3)-(4) * 

22. * 

31. § * 

23. * 

32. § * 

33. § * 

24. * 

34. § * 

25. * 

35. § * 

26. * 

36. § * 

27. * 

37. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

(5) * 

28. * 

38. § * 

29. * 

39. § (1) * 

(2)-(3) * 

(4) * 

30. * 

40. § * 

31. * 

41. § * 

32. * 

42. § * 

33. * 

43. § * 

34. * 

44. § Nem lép hatályba az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény

a) * 

b) * 

35. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. § (7), (9)-(11) bekezdése, a 4. § 1-3., 6., 8., 9. pontja, az 5. §, a 7. § (4) bekezdése, a 11. § (1), (3)-(7), (10)-(12) bekezdése, a 12. § a)-l) pontja, a 13. § (3) bekezdése, a 14. § a)-d), i)-j) és n) pontja, a 17. §, a 18. §, a 20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 28. § (1)-(3), (5), (8) és (10) bekezdése, a 31. §, a 35. §, a 41. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 44. § b) pontja, az 1. melléklet 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (1)-(5) és (15) bekezdése, és a 11. § (9) bekezdése 2021. szeptember 11-én lép hatályba.

(4) A 2. § (2) bekezdése, a 4. § 5. pontja, a 6. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, a 13. § (1), (2), (4) és (7) bekezdése, a 14. § e) és k)-m) pontja, a 15. §, a 24. §, a 25. §, a 26. § (1) és (3) bekezdése, a 27. §, a 28. § (4), (6), (7) és (9) bekezdése, a 29. §, a 30. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 32. §, a 34. §, a 36. §, a 37. § (2)-(5) bekezdése, a 38. §, a 39. § (2) és (3) bekezdése, a 40. §, a 41. § (3) bekezdése, a 42. §, a 43. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 13. § (6) bekezdése és a 44. § a) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 11. § (2) és (8) bekezdése és a 21. § (2) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 6. § (2) bekezdése 2023. június 25-én lép hatályba.

46. § (1) Ez a törvény

a) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek, valamint

b) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény

a) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. május 28-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanács rendelet, valamint

c) a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi L. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére