A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.II.1. - 2024.II.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról * 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ * 

I-II. FEJEZET * 

1-5. * 

1-9. § * 

III. FEJEZET * 

10. § * 

6-8. * 

11-13. § * 

IV. FEJEZET * 

9-13. * 

14-19. § * 

V. FEJEZET * 

20. § * 

MÁSODIK RÉSZ * 

VI. FEJEZET * 

21-27. § * 

VII. FEJEZET * 

28. § * 

14-15. * 

29-31. § * 

VIII-X. FEJEZET * 

16-27. * 

32-55. § * 

XI. FEJEZET * 

56. § * 

28-40. * 

57-72. § * 

HARMADIK-NEGYEDIK RÉSZ * 

XII-XIII. FEJEZET * 

41-48. * 

73-90. § * 

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. FEJEZET * 

91. § * 

XV. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

92. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Az 1-91. §, a 93-97. §, a 100-103. §, a 105. §, a 106. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 106. § (3) bekezdés a) és b) pontja 2024. február 1-jén lép hatályba.

XVI-XVIII. FEJEZET * 

93-95. § * 

XIX. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

49-50. * 

96-97. § * 

51-52. * 

98-99. § * 

53. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

100-103. § * 

104. § * 

54. * 

105. § * 

XX. FEJEZET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

106. § (1)-(2) * 

(3) Hatályát veszti az Fttv.

a)-b) * 

c) *