A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXI. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban: ENSZ) Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott, 64/2-8. számú határozataiban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítások) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosításokat e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/2. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/2. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/3. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/3. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/4. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/4. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/5. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/5. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/6. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/6. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/7. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/7. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/8. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az ENSZ Kábítószer Bizottsága (CND) 2021. április 14-én elfogadott 64/8. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 14. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § A Módosítások végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

12. § A 4. §, a 3. és 4. melléklet a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását a metil-3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-én-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) és a metil-2-{[1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoát (4F-MDMB-BICA) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló 2021. március 12-i (EU) 2021/802 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/2. sz. határozat A CUMYL-PEGACLONE felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a CUMYL-PEGACLONE-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/2 Inclusion of CUMYL-PEGACLONE in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include CUMYL-PEGACLONE in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

3. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/3. sz. határozat Az MDMB-4en-PINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 47 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az MDMB-4en-PINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

4. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/3 Inclusion of MDMB-4en-PINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission on Narcotic Drugs decided by 47 votes to none, with no abstentions, to include MDMB-4en-PINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

5. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/4. sz. határozat A 3-methoxyphencyclidine felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 46 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a 3-methoxyphencyclidine-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

6. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/4 Inclusion of 3-methoxyphencyclidine in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission on Narcotic Drugs decided by 46 votes to none, with one abstention, to include 3-methoxyphencyclidine in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

7. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/5. sz. határozat A diphenidine felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 46 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a diphenidine-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékébe felveszi.

8. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/5 Inclusion of diphenidine in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission on Narcotic Drugs decided by 46 votes to none, with one abstention, to include diphenidine in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

9. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/6. sz. határozat A clonazolam felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 46 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a clonazolamot a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe felveszi.

10. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/6 Inclusion of clonazolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission on Narcotic Drugs decided by 46 votes to none, with one abstention, to include clonazolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

11. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/7. sz. határozat A diclazepam felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 46 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a diclazepamot a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe felveszi.

12. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/7 Inclusion of diclazepam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission on Narcotic Drugs decided by 46 votes to none, with one abstention, to include diclazepam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

13. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

64/8. sz. határozat A flubromazolam felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 6. ülésén, 2021. április 14-én 46 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében úgy határozott, hogy a flubromazolamot a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékébe felveszi.

14. melléklet a 2021. évi CXI. törvényhez

Decision 64/8 Inclusion of flubromazolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 6th meeting, on 14 April 2021, the Commission on Narcotic Drugs decided by 46 votes to none, with one abstention, to include flubromazolam in Schedule IV of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.