A jogszabály mai napon ( 2022.08.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi CXXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés az 1. Kiegészítést e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az 1. Kiegészítés hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § és az 1. melléklet az 1. Kiegészítés 3. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az 1. Kiegészítés, valamint a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi CXXVI. törvényhez

„1. KIEGÉSZÍTÉS
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodáshoz

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek), azon szándéktól vezérelve, hogy biztosítsák a külön megállapodásban rögzített feltételek szerint megvalósuló,

a Magyarország területén Drégelypalánk és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) között, az V.4/20M és az V.4/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,

a Magyarország területén Dunakiliti és a Szlovák Köztársaság területén Doborgaz (Dobrohost’) között, a II.3M és a II.3S számú határjelek közötti, a Duna feletti gyalogos és kerékpáros híd,

valamint a Magyarország területén Őrhalom és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyvarbó (Vrbovka) között, az V.18M és az V.16/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd

üzemeltetésének, fenntartásának és rekonstrukciójának feltételeit,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodásban

a) az 5. Cikk (1) bekezdés a következő, m) ponttal egészül ki:

„m) a Magyarország területén Drégelypalánk és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyhídvég (Ipel’ské Predmostie) között, az V.4/20M és az V.4/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,”,

b) az 5. Cikk (2) bekezdés a következő, k) és l) ponttal egészül ki:

„k) a Magyarország területén Dunakiliti és a Szlovák Köztársaság területén Doborgaz (Dobrohost’) között, a II.3M és a II.3S számú határjelek közötti, a Duna feletti gyalogos és kerékpáros híd,

l) a Magyarország területén Őrhalom és a Szlovák Köztársaság területén Ipolyvarbó (Vrbovka) között, az V.18M és az V.16/21S számú határjelek közötti, az Ipoly folyó feletti híd,”

2. Cikk

A jelen Kiegészítés az 1. Cikkben meghatározott Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Cikk

Jelen Kiegészítést a Szerződő Feleknek belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Kelt Bélában 2021. október 7. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.”


  Vissza az oldal tetejére