Hatály: 2021.VII.23. - 2022.V.31. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet [a továbbiakban: 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet] szerinti bejelentési kötelezettség fennáll az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben felsorolt termékeken kívül az 1. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan is, a 13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltak szerint.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt termékekre nem kell alkalmazni a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1. melléklet a 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelethez

Bejelentésköteles építőipari nyersanyagok és termékek

A B
1. Vámtarifa-
szám
Egyéb bejelentésköteles termékek megnevezése
2. 2517 Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy út- vagy vasútkövezéshez használnak, vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is
3. 2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is
ex. 2523 10 00
4. 3816 Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek
5. 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
6. 4408 Furnérlap, rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, más falemez gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is
7. 4409 Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
ex. 4409 10 11
ex. 4409 29 10
ex. 4409 29 91
8. 4410 Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is
9. 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is
10. 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
ex. 4412 94 10
ex. 4412 94 90
11. 4413 Tömörített fatömb, lap, szalag vagy profil alakban
12. 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap
13. 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely
14. 4421 Más faáru
ex. 4421 10 00
ex. 4421 99 91
15. 6806 Salakgyapot, kőzetgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. árucsoportba tartozók kivételével
16. 72081000 Melegen hengerelt, min. 600 mm szélességű termék vasból, nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül,
17. 7209 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból hidegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonat nélkül
18. 7210 Síkhengerelt, 600 mm vagy azt meghaladó szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
19. 7211 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül
20. 7212 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvözött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
21. 73144100 Varrat nélküli rács, sodronyfonat és kerítésfonat vas- vagy acélhuzalból, cinkkel bevonva
22. 73142010 Hegesztett rács, sodronyfonat és kerítésfonat /min. 100 cm2 lyukmérettel/ min. 3 mm keresztmetszetű bordázott vas- vagy acélhuzalból
23. 72131000 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágásokkal vagy bordákkal
24. 72132000 Melegen hengerelt rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül
25. 72139110 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, beton megerősítéséhez
26. 72139120 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, gumiabroncshoz
27. 72139141 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, max. 0,06% széntartalommal
28. 72139149 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,06, de kevesebb mint 0,25% széntartalommal
29. 72139170 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,25, de max. 0,75% széntartalommal
30. 72139190 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, kevesebb mint 14 mm átmérővel, több mint 0,75% széntartalommal
31. 72139910 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal
32. 72139990 Melegen hengerelt rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, szabálytalan tekercsben, bevágások vagy bordák nélkül, min. 14 mm átmérővel, min. 0,25% széntartalommal
33. 72141000 Melegen alakított, kovácsolt rúd vasból, nem ötvözött acélból
34. 72142000 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött acélból, bevágásokkal, bordákkal
35. 72143000 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd nem ötvözött forgácsolható acélból, bevágások, bordák nélkül
36. 72149110 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal
37. 72149190 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, téglalap keresztmetszettel, min. 0,25% széntartalommal
38. 72149910 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, nem téglalap keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, beton megerősítéséhez
39. 72149931 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal
40. 72149939 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel, kevesebb mint 0,25% széntartalommal
41. 72149950 Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel
42. 72149971 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, min. 80 mm kör-keresztmetszettel, legalább 0,25% széntartalommal
43. 72149979 Melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/acélból, bevágások, bordák nélkül, kevesebb mint 80 mm kör-keresztmetszettel, legalább 0,25% széntartalommal
44. 72149995 Más, melegen hengerelt, húzott vagy extrudált rúd vasból, nem ötvözött /nem forgácsolható/ acélból, bevágások, bordák nélkül, legalább 0,25% széntartalommal, szabálytalan keresztmetszettel
45. 72161000 Melegen hengerelt, húzott, extrudált U, I, H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú
46. 72162100 Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú
47. 72162200 Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, kisebb, mint 80 mm magasságú
48. 72163110 Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú
49. 72163190 Melegen hengerelt, húzott, extrudált U szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú, több mint 220 mm magasságú
50. 72163211 Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel
51. 72163219 Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm, de max. 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül
52. 72163291 Melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületekkel
53. 72163299 Más, melegen hengerelt, húzott, extrudált I szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 220 mm magasságú, párhuzamos peremfelületek nélkül
54. 72163310 Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80, de max. 180 mm magasságú
55. 72163390 Melegen hengerelt, húzott, extrudált H szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, több mint 180 mm magasságú
56. 72164010 Melegen hengerelt, húzott, extrudált L szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú
57. 72164090 Melegen hengerelt, húzott, extrudált T szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, min. 80 mm magasságú
58. 72165010 Melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-es átmérővel
59. 72165091 Melegen hengerelt, húzott, extrudált bulbavas, C, Z vagy omega alakú, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel
60. 72165099 Más melegen hengerelt, húzott, extrudált C, Z vagy omega alakú szögvas, idomvas vagy szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, 80 mm-től eltérő átmérővel (kiv. a bulbavasat)
61. 72166110 Hidegen alakított vagy húzott C, L, U, Z vagy omega alakú szelvény, vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva
62. 72166190 Más hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény (kiv. C, L, U, Z vagy omega alakú), vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva
63. 72166900 Más, hidegen alakított vagy húzott szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva
64. 72169110 Hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált profillemez vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva
65. 72169180 Más hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, síkhengerelt termékből előállítva (kiv. profillemezek)
66. 72169900 Más, hidegen alakított vagy húzott, és tovább megmunkált szögvas, idomvas vagy szelvény vasból, nem ötvözött acélból, nem síkhengerelt termékből előállítva
67. 72171010 Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, kevesebb mint 0,8 mm átmérővel
68. 72171031 Huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágásokkal, bordákkal
69. 72171039 Más, huzal vasból, nem ötvözött acélból, bevonat nélkül, kevesebb mint 0,25% széntartalommal, min. 0,8 mm átmérővel, bevágások, bordák nélkül
70. 7219 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból
71. 7220 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból
72. 7221 Melegen hengerelt rúd rozsdamentes acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
73. 7222 Más rúd rozsdamentes acélból; szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból
74. 7223 Huzal rozsdamentes acélból
75. 7225 Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék, más ötvözött acélból
76. 7226 Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból
77. 7227 Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
78. 7228 Más rúd más ötvözött acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból
79. 7229 Huzal más ötvözött acélból
80. 7301 Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból
81. 74081100 Huzal finomított rézből, több mint 6 mm átmérővel
82. 74081910 Huzal finomított rézből, több mint 0,5 mm, de max. 6 mm átmérővel
83. 74081990 Huzal finomított rézből, max. 0,5 mm átmérővel
84. 74082100 Huzal réz-cink alapötvözetből /sárgaréz/
85. 74082200 Huzal réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből
86. 74082900 Más huzal rézötvözetből (kiv. a réz-cink, réz-nikkel vagy réz-nikkel-cink alapötvözetből készültet)
87. 7411 Rézcső
88. 7412 Csőszerelvény (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldat) rézből
89. 7413 Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével
90. 7608 Alumíniumcső
91. 7609 00 00 Alumínium csőszerelvény (pl. csatlakozókarmantyú, könyökdarab, csőtoldat)
92. 9406 Előre gyártott épület (fából)