A jogszabály mai napon ( 2022.05.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet

az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet védelmi intézkedései

a) az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe keretében megrendezésre kerülő állami és önkormányzati rendezvények,

b) *  a FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság

c) *  az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, valamint,

d) *  az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás és a kapcsolódó rendezvények

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: rendezvények] programjai esetében nem alkalmazandók, a rendezvények korlátozás nélkül látogathatók.

(2) A rendezvények időpontjait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

1. melléklet a 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelethez

A rendezvények időpontjai

A B
A rendezvények hivatalos elnevezése A rendezvények ideje
1. Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe 2021. augusztus 18-22.
2. FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság 2021. szeptember 2-5.
3. 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2021. szeptember 5-12.
4. *  Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021. szeptember 25. - október 14.

  Vissza az oldal tetejére