Hatály: közlönyállapot (2021.XI.8.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §-ában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30-ig” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.