A jogszabály mai napon ( 2023.02.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/G. § (1) bekezdésétől eltérően az ott meghatározott földgáztárolói engedélyes, ha a 2021-2022 kitermelési ciklus során legalább 100 000 000 m3, a földgáz tárolásának biztosításához időszakosan felszabadítható párnagáz van a tulajdonában, köteles ajánlatot tenni a 100 000 000 m3 időszakosan felszabadítható párnagáz - kizárólag a földgáztárolónál a párnagáz ki- és betárolásához kapcsolódó költségeket és a kapcsolódó karbantartási költségeket tartalmazó - kölcsönadására az egyetemes szolgáltatók földgázforrásainak biztosítása érdekében az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.

(3) A kölcsönadott időszakosan felszabadítható párnagáz visszapótlásának határideje a 2022-es betárolási ciklus vége, de legkésőbb a 2022. szeptember 30-i gáznap vége.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére
//