A jogszabály mai napon ( 2024.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. * 

1-3. § * 

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. december 14. napján 23 órakor lép hatályba.

5. § (1) Az átkerülő, klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (a továbbiakban: NATéR) működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatási és egyéb feladatok, szakmai projektek, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök, az átkerülő feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) jogutódja a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság).

(2) E rendelet alapján az MBFSZ klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselői tekintetében 2021. december 14. napján fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2021. december 15. napjával a Társaságra szállnak át.

(3) E rendelet alapján a klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatellátáshoz kapcsolódó

a) szerződésekből származó jogok és kötelezettségek és

b) szerződések tárgyát képező szoftverek, vagyonelemek

2021. december 15. napjától térítésmentesen a Társaságra szállnak át.

(4) A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Társaság és az MBFSZ közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti, amelyet az MBFSZ elnöke, valamint a Társaság vezető tisztségviselője ír alá legkésőbb 2021. december 31. napjáig.

(5) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a jogelőd MBFSZ-szel szemben a klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.