A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

55.SZ/2021. (VII. 8.) OBHE határozat

az egészségügyi válsághelyzet idején a külföldi képzésekre, konferenciákra történő kiutazásról és visszautazásról, valamint a központi, regionális és helyi képzés szabályairól, továbbá a COVID-19 vírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet idején a központi és regionális képzési feladatok teljesítésének rendjéről szóló 31.SZ/2021. (IV. 22.) OBHE határozat hatályon kívül helyezéséről * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot adom ki:

1. § (1) A külföldön tartott képzésekre, konferenciákra történő ki- és visszautazás során, a Magyarországon hatályban lévő ki- és beutazási szabályok, továbbá a cél- és tranzitország(ok)ban hatályban lévő, a határátlépés során alkalmazandó ki- és beutazási szabályok szerint kell eljárni.

(2) A határátlépés esetén, Magyarország, illetve a cél- és tranzitország(ok) területéről történő ki- és beutazás hatályos szabályairól - a kiutazást megelőzően - a kiutazó köteles tájékozódni. A tájékozódáshoz segítséget nyújthat a Konzuli Szolgálat honlapja.

(3) A külföldre történő kiutazás a kiutazó egyéni felelőssége.

2. § (1) A központi, regionális és helyi képzések alkalmával ügyelni kell a higiéniás szabályok fokozott megtartására.

(2) Az Országos Bírósági Hivatal, valamint a bíróságok épületbe történő belépés, és az ott- tartózkodás során, az adott épületben hatályban lévő ki- és beléptetésről, valamint az ott- tartózkodásról rendelkező szabályok szerint kell eljárni.

3. § Hatályát veszti a COVID-19 vírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet idején a központi és regionális képzési feladatok teljesítésének rendjéről szóló 31.SZ/2021. (IV. 22.) OBHE határozat.

4. § Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére