A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2021, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2021. május 20-i (KKBP) 2021/814 HATÁROZATA

a Fegyverkereskedelmi Szerződés végrehajtásának támogatása érdekében végzett uniós tájékoztatási tevékenységekről szóló (KKBP) 2017/915 határozat módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2017. május 29-én elfogadta a (KKBP) 2017/915 határozatot * .

(2) A Tanács 2020. július 30-án elfogadta a (KKBP) 2017/915 határozatot módosító (KKBP) 2020/1134 határozatot * , amely a (KKBP) 2017/915 határozat 1. cikkében említett tevékenységek tekintetében 2021. június 30-ig meghosszabbította a végrehajtási időszakot.

(3) A Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 2021. március 31-én, az Expertise France pedig 2021. április 6-án - végrehajtó ügynökségi minőségében - kérte, hogy az Unió engedélyezze a (KKBP) 2017/915 tanácsi határozat végrehajtási időszakának a Covid19-világjárványból eredő, továbbra is fennálló nehézségek miatt második alkalommal, 2022. január 31-ig történő meghosszabbítását.

(4) A (KKBP) 2017/915 határozat 1. cikkében említett tevékenységek 2022. január 31-ig történő folytatása nem jár pénzügyi forrásokat érintő következményekkel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/915 határozat 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 2022. január 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. SANTOS SILVA


  Vissza az oldal tetejére