A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1046/2021. (II. 10.) Korm. határozat

a Szlovák Köztársaságban működő egészségügyi intézmény részére egészségügyi eszközök biztosításáról

A Kormány

1. a koronavírus-világjárvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt a Galántai Szent Lukács Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: kijelölt átvevő) számára, a helyi lakosság megsegítése érdekében;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel, a 3. pont szerint;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

3. felhívja a belügyminisztert, hogy - a 2. pontban foglaltak szerint, a külgazdasági és külügyminiszter közreműködésével - tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti állami vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé, az átadás végrehajtása érdekében.

Felelős: belügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül

1. melléklet az 1046/2021. (II. 10.) Korm. határozathoz

Lélegeztetőgépek

A B
Sorszám Gyári szám
1. P5AH2008593
2. P5AH2008254
3. P5AH2008448
4. P5AH2008246
5. P5AH2008726
6. P5AH2007131
7. P5AH2008779
8. P5AH2008049
9. P5AH2008133
10. P5AH2008572

  Vissza az oldal tetejére