Hatály: közlönyállapot (2021.VI.5.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1354/2021. (VI. 5.) Korm. határozat

az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges további intézkedésekről

1. A Kormány megállapítja, hogy a 2006. szeptember 19-22. napja között, valamint 2006. október 23. napján történt rendőri fellépések következtében vagy azzal összefüggésben sérelmet szenvedettek között még mindig van olyan áldozat, aki az események után tizenöt évvel sem kapott kártérítést.

2. A Kormány az 1. pontban foglaltakra figyelemmel

a) felhívja a belügyminisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve mérje fel az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1189/2010. (IX. 13.) Korm. határozat alapján korábban azonosított, az Emberi Jogok Európai Bíróságának 20424/10. számú, a G. A. és társai kontra Magyarország ügyében érintett, eljárásjogi okból ki nem fizetett kártérítési igényeket,

Felelős: belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2021. július 1.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az a) pont szerinti kártérítési igények teljesítése érdekében az 1. pont szerinti, kártérítést még nem kapott áldozatok számára, a korábban a sérelmet szenvedettek egy részének kártérítés jogcímén már kifizetett, azzal megegyező összegű, jogosultanként 862 euró kártérítési összeget ajánljon fel,

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2021. július 15.

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a b) pont szerinti kártérítési összegek fedezetének biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2021. július 15.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.