A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat végrehajtása érdekében

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 27. 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a települési önkormányzatok támogatása érdekében - elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 22 487 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 27. 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása cím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

Al-
cím-
szám
Alcímnév Támogatási összeg
(forint)
Támogatás célja
1. Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 60 000 000 a TOP-3.2.1-15-Ve1-2016-00025 azonosító számú, „Fekete Mihály-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése” című projekt el nem számolható költségeinek támogatása
2. Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása 560 000 000 útfejlesztések megvalósítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, önkormányzat feladatainak biztosítása részben támogatás nyújtásával
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600 000 000 ivóvízhálózat fejlesztése, TOP-projektek el nem számolható költségeinek támogatása, közterület infrastrukturális fejlesztése, önkormányzati ingatlanok felújítása, önkormányzat feladatainak biztosítása részben támogatás nyújtásával
4. Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása 388 000 000 közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kapcsolódó közműfejlesztésekkel, településüzemeltetési feladatok ellátása
5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 2 925 000 000 közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kapcsolódó közműfejlesztésekkel, önkormányzati ingatlanok felújítása, TOP-projekt el nem számolható költségeinek támogatása, helyi közösségi közlekedés biztosítása támogatás nyújtásával
6. Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 600 000 000 önkormányzati ingatlanok fejlesztése, útfejlesztés, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, településfejlesztési feladatok
7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 825 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
8. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 777 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
9. Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 135 900 000 a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 azonosító számú, „Gyöngyösi Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda fejlesztése” című projekt,
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00011 azonosító számú, „Kulcs Projekt” című projekt,
a TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Az észak-nyugati városrész tervezett rehabilitációja” című projekt el nem számolható költségeinek támogatása
10. Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása 400 000 000 közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával
11. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása 386 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával, tartozás rendezése
12. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 600 000 000 útfelújítás, útépítés, tartozások rendezése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
13. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 680 000 000 önkormányzati ingatlanok felújítása, informatikai eszközök beszerzése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával
14. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 530 000 000 TOP-projekt el nem számolható költségeinek támogatása, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
15. Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása 380 000 000 közlekedésfejlesztési feladatok, légvezeték kiváltása, új ivóvízkút kialakítása, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával
16. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 350 000 000 TOP-projekt el nem számolható költségeinek támogatása, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 588 000 000 csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati ingatlanok felújítása, víztorony rekonstrukciója
18. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1 425 000 000 önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek fejlesztése, út- és járdafelújítás, közvilágítás fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
19. Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása 430 000 000 településüzemeltetési feladatokhoz szükséges gép beszerzése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
20. Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 180 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
21. Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása 350 000 000 közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával
22. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 2 050 000 000 önkormányzati feladatok ellátása
23. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 280 000 000 önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával, tartozás rendezése
24. Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 272 200 000 Rózsakert fejlesztés 2. és 3. üteme
25. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 750 000 000 önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati feladatok ellátása
26. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 1 950 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
27. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 422 000 000 közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati feladatok ellátása
28. Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása 460 000 000 csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával
29. Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 280 000 000 önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával
30. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása 825 000 000 önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával
31. Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 398 000 000 Sirály utcai és Újhegyi úti óvoda bővítése, Kölcsey utcai óvoda vízszigetelése, Városháza felújítása
32. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása 630 000 000 ingatlanvásárlás, önkormányzati ingatlanok felújítása, turisztikai fejlesztés, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

2. melléklet az 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Feje-zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -22 487 100 000
392095 27 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása
392106 1 Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
392117 2 Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 560 000 000
392128 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
392139 4 Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 388 000 000
392140 5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 925 000 000
392151 6 Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000
392162 7 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 825 000 000
392173 8 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 777 000 000
392184 9 Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135 900 000
392195 10 Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000
392206 11 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 386 000 000
392217 12 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
392228 13 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 680 000 000
392239 14 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 530 000 000
392240 15 Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 380 000 000
378628 16 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 350 000 000
392251 17 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 588 000 000
378884 18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 425 000 000
392262 19 Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 430 000 000
392273 20 Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 180 000 000
392284 21 Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000
392295 22 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 050 000 000
392306 23 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 280 000 000
392317 24 Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 272 200 000
392328 25 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 750 000 000
392339 26 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 950 000 000
392340 27 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 422 000 000
392351 28 Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 460 000 000
392362 29 Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 280 000 000
392373 30 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 825 000 000
392384 31 Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 398 000 000
392395 32 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 630 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 22 487 100 000 22 487 100 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére