Hatály: közlönyállapot (2021.XII.28.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1994/2021. (XII. 28.) Korm. határozat

a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia elfogadásáról

A Kormány - a vasút mint a klímavédelem és a környezetbarát közlekedési rendszer szempontjából fenntartható közlekedési mód fejlesztése érdekében, az országos kelet-nyugati távolsági személyforgalom, a Budapesten áthaladó teherforgalom szűk kapacitásainak megszüntetését szem előtt tartva, Budapest és Pest megye gazdasági versenyképességének fokozása, az elővárosi kötöttpályás (vasúti és HÉV) közlekedés fejlesztése, a környezetbarát kötöttpályás közösségi közlekedés versenyképességének fokozása, Budapest belső területeinek forgalomcsillapítása, a fővárost terhelő autóforgalom mérséklése, a főváros agglomerációja élhetőségének javítása, a klímavédelmi célok teljesítése, a légszennyezettség, a zaj- és rezgésterhelés csökkentése és a fővárosi zöldinfrastruktúra fejlesztése érdekében -

1. elfogadja a Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), amely kijelöli Budapest és a fővárosi agglomeráció vasút- és HÉV-fejlesztésének rendszerszintű irányait és céljait, ideértve az egységes elővárosi vasúthálózat fejlesztésének egymásra épülő lépéseit, az egyes vonalak kapacitásának bővítéséhez és a kínált szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, amelyek révén a Budapestet és vonzáskörzetét érintő vasúti és HÉV-közlekedést igénybe vevők száma összességében megduplázható, és elrendeli a Stratégia kormányzati honlapon történő közzétételét;

2. elfogadja a Stratégia végrehajtását szolgáló, a vasút hatékony működésének javítására, a vasút és a befogadó környezet funkcionális kapcsolatának erősítésére, valamint a szolgáltatás- és üzemeltetésfejlesztésre irányuló, a 2021-2040 közötti időszakra vonatkozó, 1. melléklet szerinti indikatív intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv);

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ) útján, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság közreműködése mellett - gondoskodjon a Stratégia megvalósulásának nyomon követéséről és ennek eredményéről kétévente készítsen beszámolót a Kormány részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: első alkalommal 2023. december 31., majd kétévente december 31-ig

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Stratégia és az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtása végett tegye meg a szükséges intézkedéseket és a Kormány számára benyújtott előterjesztésben ütemezetten tegyen javaslatot a hazai és az európai uniós források biztosítására;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy Magyarország 2021-2027 közötti - Budapestet és a fővárosi agglomeráció területét érintő - közlekedésfejlesztései európai uniós fejlesztési forrásainak tervezését a Stratégia figyelembevételével, annak célkitűzéseivel összhangban végezze el;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Budapestet és a fővárosi agglomerációt érintő vasúti infrastruktúrafejlesztéseket célzó projektjavaslatokat a Stratégiában megfogalmazott célokkal összhangban terjessze elő a Kormány részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy - az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve, a BFK Budapest Fejlesztési Központ útján, az érintett önkormányzatok, a MÁV Zrt., valamint a helyi közszolgáltatási személyszállítási szolgáltatást nyújtó vállalkozások bevonásával - gondoskodjon

a) a vasútállomásokon és vasúti megállóhelyeken P+R parkolók és B+R tárolók,

b) a kötöttpályás hálózatra ráhordó buszjáratok részére megállók és szükség esetén buszfordulók

kapacitásának bővítését célzó részletes intézkedési terv készítéséről, figyelembe véve a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozatban foglaltakat, a Stratégia sikeres megvalósítása és a fenntartható és környezettudatos utazási lehetőséget biztosító Budapestre vezető elővárosi vasúti és elővárosi gyorsvasúti (HÉV) vasútvonalak (a továbbiakban együtt: kötöttpályás hálózat) használatának ösztönzése céljából;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. december 31.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a budapesti és agglomerációs vasúti szolgáltatás egységesítését célzó szolgáltatásfejlesztési koncepció kidolgozásáról a Stratégia javaslatai szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. december 31.

1. melléklet az 1994/2021. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A Budapest Agglomerációs Vasúti Stratégia végrehajtását szolgáló, 2021-2040 közötti időszakban végrehajtandó indikatív intézkedési terv

Sorszám Projekt címe Műszaki tartalom Előkészítési időszak Kivitelezési időszak
1. Ferencváros - Kelenföld kapacitásbővítés 3. vágány, és szakaszonként 4. vágány létesítése, Közvágóhíd és Nádorkert megállóhelyek létesítése Befejezett 2030-ig tervezett
2. Kelenföld - Törökbálint kapacitásbővítés 3. és 4. vágány létesítése Kelenföld - Törökbálint szakaszon Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
3. Központi forgalomirányítás, központi utastájékoztatás kiépítése 70, 100a vasútvonalakon Központi forgalomirányítás és központi utastájékoztatás kiépítése a 70-es (váci) és 100a (Monor-Cegléd-Szolnok) vonalakon. Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
4. Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményeinek tervezése Megállóhelyfejlesztés Pestújhely, Újpalota, Rákosszentmihály, Rákosfalva, Albertfalva helyszíneken Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
5. Hungária körút vasúti megállóhely Új vasúti megállóhely létesítése a 80a (hatvani) és a 120a (Újszász-szolnoki) vasútvonal elővárosi vonatai számára az agglomerációs ingázók átszállási lehetőségének biztosítására az 1-es villamos felé Folyamatban van,
2022-ig befejeződik
2030-ig tervezett
6. Óbuda - Kaszásdűlő kapcsolat fejlesztése 2. számú (esztergomi) vasútvonal és H5 jelű HÉV vonal integrációja Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
7. Rákospalota-Újpest - Vácrátót - Vác vasútvonal fejlesztése Vasúti pálya felújítása, szakaszos kétvágányúsítás, állomások felújítása, akadálymentesítés, P+R, B+R kapacitások kiépítése Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
8. Közösségi közlekedés vasúti ráhordó szerepének erősítése, módváltó pontok fejlesztése Városi közösségi közlekedési rendszer ráhordó szerepének fejlesztése (pl. Budai fonódó villamoshálózat fejlesztése II. ütem), átszállási csomópontok kiépítése (pl. Kelenföld intermodális csomópont) Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
9. Nyugati pályaudvar és belső körvasút rövid távú fejlesztése Épület, utasforgalmi terek felújítása a hosszú távú funkciónak megfelelően, biztosítóberendezés fejlesztése, vágányok helyben korszerűsítése, pályaállapot helyreállítása, szűk keresztmetszetek rövid távú kiváltása, vágánykapcsolatok optimalizálása Folyamatban van 2030-ig tervezett
10. Elővárosi vasúti járműcsere program Nagykapacitású motorvonatok beszerzése, meglevő keretszerződésen felüli következő fázis Nem igényel előkészítési fázist 2040-ig ütemezetten tervezett
11. Ferencváros állomás külön szintű keresztezés kialakítása Ferencváros állomás végponton külön szintű keresztezés kialakítása Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
12. Népliget megállóhely létesítése Új megállóhely létesítése a Keleti pu. - Ferencváros szakaszon az Üllői út keresztezésénél Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
13. Soroksár - Kunszentmiklós-Tass 2. vágány létesítése, vonalfelújítás - Budapest-Belgrád projekt keretében megvalósul 2. vágány létesítése, meglévő vágányon sebességemelés, állomások átépítése Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
14. Kőbánya felső - Rákos - Rákosliget szakasz fejlesztése Vasúti pálya felújítása, biztosítóberendezés korszerűsítése, vonali- és állomási kapacitásbővítés, Kőbánya felső állomás áthelyezése az Élessarokhoz, megállóhelyek akadálymentesítése Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
15. Pesterzsébetnél HÉV-kapcsolat kialakítása és Pesterzsébet - Soroksár közötti 2. vágány létesítése 150. számú vasútvonal és H6 jelű HÉV-vonal integrációja, 2. vágány létesítése Pesterzsébet - Soroksár vasúti vonalszakaszon Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
16. Déli pályaudvar rövid távú fejlesztése Déli pályaudvar fenntartható fejlesztése az alagút megépültéig elvárható szolgáltatási színvonal érdekében Folyamatban van,
2022-ig befejeződik
2030-ig tervezett
17. Kőbánya-Kispest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal fejlesztése Vasúti pálya felújítása, villamosítás, szakaszos kétvágányúsítás, állomások, akadálymentesítés, P+R, B+R kapacitások kiépítése Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
18. Gubacsi híd felújítása Csepeli Szabadkikötő kiszolgálásának szükséges fejlesztése Folyamatban van,
2021-ben befejeződik
2030-ig tervezett
19. Nyugati pályaudvar hosszú távú fejlesztése Megmaradó végleges fejpályaudvari és átmenő vegyes személyforgalmi funkciónak megfelelő állomás megtervezése, kialakítása, az alagút utáni vágánykép megépítése fejpályaudvari funkcionalitással 2021-ben kezdődik 2030-ig tervezett
20. Budapest-Nyugati - Dunakeszi-Gyártelep szakasz fejlesztése Megállási rend vizsgálata, megállóhelyek létesítése/fejlesztése; vonali vágányszámbővítés, Rákosrendező távlati funkciójának megfelelő kiépítése, vonali és állomási biztosítóberendezések korszerűsítése, ERTMS kiépítése 2022-ben kezdődik 2030-2040 között tervezett
21. Budapest-Nyugati - Kőbánya-Kispest hosszú távú fejlesztése Megállóhelyek korszerűsítése, vonali kapacitásbővítés, biztosítóberendezés csere, ERTMS kiépítés, Kőbánya-Kispest állomási kapacitásbővítés 2021-ben kezdődik 2030-2040 között tervezett
22. A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztése (B+R, P+R) Elővárosi vonalak mentén (vonalanként differenciáltan) lokális fejlesztések, P+R, B+R és K+R fejlesztések 48 helyszínen Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
23. Százhalombatta - Ercsi elágazás egyszerűsített felújítása Eredeti pályaállapot helyreállítása, Ercsi állomás létesítményeinek fejlesztése 2024-2027 között tervezett 2030-ig tervezett
24. Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának megvalósítása Új nyomvonalon kétvágányú, villamosított vasúti pálya építése Kőbánya-Kispest és Monor állomások között, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér állomás létesítése Folyamatban, területhasználati megállapodás függvénye az előkészítés befejezése Külön döntés szerint 2030-ig vagy 2030-2040 között tervezett
25. Kelenföld állomás - Nyugati pályaudvar közötti vasúti alagút létesítése Kelenföld állomástól a Nyugati pályaudvarig vezető vegyes személyforgalomra alkalmas alagút létesítése, Nyugati pályaudvarnál, ill. Bel-Buda térségében mélyállomás(ok)/megállóhely(ek) létesítése, Déli pályaudvar területének rendezése Megvalósíthatósági tanulmány folyamatban, további tervezés 2022-2027 között tervezett Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Kormány döntése szerint
26. Kelenföld állomás és térsége - kapacitás biztosítása átmenő vonatok számára Megfelelő kapacitás biztosítása az 1., 30., 40. számú vasútvonalak, illetve az alagút és a Déli körvasút között egyaránt, utasforgalmi létesítmények fejlesztése 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
27. Elővárosi járműelőkészítő, karbantartó és tároló funkciók elővárosi fordítóállomásokra telepítése Elővárosi járműelőkészítő, karbantartó és tároló funkciók elővárosi fordítóállomásokra telepítése (Budapesten a minimálisan szükséges tárolókapacitás meghatározása), karbantartási koncepció megalkotása 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
28. Keleti pályaudvar hosszú távú fejlesztése Alagút elkészülte után megmaradó végleges, vegyes személyforgalmat kiszolgáló funkciónak megfelelő állomás és bevezető vonalszakasz vizsgálata, vizsgálat eredményétől függően esetleg átalakítása/optimalizálása 2022-ben kezdődik 2030-2040 között tervezett
29. 1. számú, 70. számú és 120a. számú vasútvonalakon állomások és megállóhelyek akadálymentesítése 1 (tatabányai-bicskei), 70 (váci), 120a (Újszász-szolnoki) vasútvonalakon állomások és megállóhelyek akadálymentesítése 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
30. Országos vasúti áruforgalmi koncepció megállapításainak megfelelően egy Budapestet (és elővárosi térségének) elkerülő teherforgalmi vasútvonal létesítése (V0) A vasúti áruszállítás versenyképességének növelését célzó kapacitásfejlesztések egy országos vasúti áruforgalmi koncepció kidolgozásának megfelelően, Budapest (és elővárosi térségének) tehervonati elkerülését segítő fejlesztések (meglévő vasútvonalak fejlesztése), kapcsolatok javítása (deltavágányok kiépítése, hiányzó kapcsolatok pótlása) 2022-ben kezdődik Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a Kormány döntése szerint
31. Közvetlen Duna-híd kapcsolat biztosítása a 150-es vonalról Ferencváros rendezőpályaudvar távlati jövőjének meghatározása, országos teherforgalmi koncepció alapján, felszabaduló Duna-parti területek rekultivációja 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
(V0 esetén elhagyása vizsgálható)
32. Városligeti delta kialakítása Városliget delta szükséges kapacitásának biztosítása, vágánykapcsolat, biztosítóberendezés - teherforgalom igényeivel összhangban 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
33. További kapacitásbővítés a 80a és a 120a vasútvonalon A távlati forgalomhoz szükséges további kapacitásbővítés a 80a (hatvani) és 120 (Újszász-szolnoki) vonalakon 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
34. Horog utcai delta kiépítése Élessarok - Kőbánya-Kispest közötti kapcsolat biztosítása 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
35. A vasút Budapest áruforgalmi kiszolgálásában való szerepének bővítése (City logisztika) A városi logisztika teljes rendszerének áttekintésével a vasút szerepének meghatározása, az ahhoz kötődő infrastruktúra és szolgáltatási igények pontosítása 2024-2027 között tervezett 2030-2040 között tervezett
36. 80a, 120a számú vasútvonalak és a 100a számú vasútvonal közötti vasúti kapcsolat fejlesztése Királyvágány szükséges kapacitásának biztosítása vagy közvetlen átszállási csomópont kiépítése (vizsgálat alatt), Városliget elágazás - Törökőr szakasz kapacitásbővítése a távlati forgalomnak megfelelően 2028-2035 között tervezett 2030-2040 között tervezett
BAVS befogadó környezetként, a BMT alapján azonosított HÉV intézkedések
37. H5, H6, H7 jelű HÉV vonalak korszerűsítése Vasúti pálya felújítása a H5 jelű HÉV vonal Szentendre - Kaszásdűlő szakaszán, a H6 jelű HÉV vonal Pesterzsébet - Ráckeve szakaszán és a H7 jelű HÉV-vonal Csepel - Kvassay híd szakaszán, állomásfejlesztés a H5 jelű HÉV-vonal belső szakaszán Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
38. HÉV járműcsere program HÉV járműcsere program Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
39. A H6 és H7 jelű HÉV vonalak bevezetése Pesterzsébetről és a Kvassay hídtól a Kálvin térig Vasúti pálya felújítása a H6 jelű HÉV vonal Pesterzsébet - Közvágóhíd szakaszán, Közvágóhíd - Kálvin tér között mélyvezetésű vasúti vonalszakasz kiépítése Folyamatban van,
2023-ig befejeződik
2030-ig tervezett
40. H8 H9 HÉV fejlesztés I. ütem Rekonstrukció, akadálymentesítés, részleges különszintűsítés 2021-ben folytatódik 2030-2040 között tervezett
Menedzsment típusú intézkedések
41. Vasúti szolgáltatások feladatainak meghatározása és összehangolása a helyi és volán közösségi közlekedéssel Budapest és agglomerációjában Regionális közlekedésszervezési intézményrendszer létrehozása, egységes budapesti agglomerációi szintű, közösségi közlekedési informatikai háttérrendszer létrehozása (jegyértékesítés és forgalomirányítás), korszerű, biztonságos módváltó pontok létrehozása, Egységes Vasúti Szolgáltatási Arculati Kézikönyv és Tervezési Útmutatók kialakítása, ügyfélkapcsolati pontok létrehozása
42. Elavult forgalmi szabályozás megújítása Országos Vasúti Szabályzat [a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet] megújítása, vasútvállalati utasítások és szabályrendszerek felülvizsgálata
43. Vasúti szolgáltatásfejlesztés Vasúti átjárhatóság javítása (átmérős viszonylatszervezés), a belső zónában legalább 15 perces, a külső zónában legalább 30 perces járatsűrűség biztosítása az elővárosi vonalakon, internethozzáférés biztosítása a vasúti utasforgalmi létesítményekben és a járműveken
44. Vasúti teherszállítás versenyképességének javítása, a vasúti személyszállítás és teherforgalom összhangjának megteremtése Országos teherforgalmi koncepció kidolgozása, budapesti rendezőpályaudvari rendszer felülvizsgálata, a vasúti áruszállítás, illetve a logisztikai központok vasúti elérhetőségének javítása, a kombinált fuvarozás előtérbe helyezése, Budapesti city logisztikai koncepció elkészítése
45. Káros környezeti hatások mérséklése, jövőbeli káros hatások megelőzése/mérséklése Kihasználatlan vasúti területek feltárása, kármentesítése, rekultivációja, zajvédelmi intézkedések, illegális hulladéklerakók felszámolása
46. A vasútállomások, vasúti létesítmények és térségének utasforgalmi és települési funkcióinak felülvizsgálata, valamint integrált (urbanisztikai szempontokat is figyelembe vevő) fejlesztése A vasútállomások és megállóhelyek városi környezetének megújítása, vasúti területelvágó hatás csökkentése, az utasforgalmi területek és a hozzá vezető útvonalak megfelelő megvilágítása és térfigyelőkkel történő biztosítása az élet- és vagyonvédelem kívánalmainak megfelelően
47. Hatékony és fenntartható ingatlangazdálkodás felétételeinek a kialakítása A vasúti ingatlanok funkcióinak felülvizsgálata, vasúti alulhasznosított területek funkcióváltásának kidolgozása
48. Utazási szokások feltérképezése, változásának nyomon követése Automatikus utasszámlálás feltételeinek megteremtése (utasszám-nyilvántartás), menetrendek utasigényeknek megfelelő rendszeres korrekciója