A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2022. (I. 3.) MK rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás során a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja 2022. január 31-ig arról, hogy a referencia-kamatláb maximalizálás érinti a hitelszerződését.

(1a) *  A Korm. rendelet 1. § (4a) bekezdése szerinti tájékoztatás során a lízingbe adó pénzügyi intézmény a lízingbe vevőt a 3. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja 2022. február 28-ig arról, hogy a referencia-kamatláb maximalizálás érinti a pénzügyi lízingszerződését.

(2) A hitelező a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás során a 2. melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott szöveggel és elrendezés alapján tünteti fel és küldi meg

a) a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,

b) a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. január 31-ig.

(2a) *  A lízingbe adó pénzügyi intézmény a Korm. rendelet 1. § (4a) bekezdése szerinti tájékoztatás során a 4. melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott szöveggel és elrendezés alapján tünteti fel és küldi meg

a) a Korm. rendelet 1. § (4a) bekezdés a) pontja szerinti esetben a pénzügyi lízingszerződés szerinti fordulónapig,

b) a Korm. rendelet 1. § (4a) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. február 28-ig.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2022. (I. 3.) MK rendelethez

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a gazdasági újraindítás keretében arról döntött, hogy féléves lakossági kamatstopot vezet be a jelzáloghitelekre.

A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes. A kamatstop a lakáscélú támogatásnak minősülő kamattámogatott hitelszerződésekre is vonatkozik.

A kamatstop az Ön hitelszerződésére is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást fogunk nyújtani az Ön részére.”

2. melléklet az 1/2022. (I. 3.) MK rendelethez * 

A hitelező általi tájékoztatás kötelező adatai, szövege és elrendezése:

„A kamatstop bevezetése alapján az Ön hitelszerződésére vonatkozó legfontosabb információk:

- A kamatstop intézkedés hatására az Ön hitelének [*] [**] naptól évi[***] százalék. A Kormány kamatstop intézkedése nélkül az Ön hitelének [*] évi [***] százalék lenne.

- A kamatstop intézkedés hatására az Ön által fizetendő törlesztőrészlet [**]naptól [***] forint. A Kormány kamatstop intézkedése nélkül az Ön hitelének törlesztőrészlete [***] forint lenne.

- Összességében a kamatstop intézkedés Önnek [**] naptól [***] forint megtakarítást jelent havonta.”

Magyarázat a fenti kötelező elemekhez:

* Hitelintézet tölti ki: a hitelintézet választása szerint a hitel teljes hiteldíj mutatója vagy ügyfél által fizetendő kamata.

** Hitelintézet tölti ki: 2022. január 1. vagy jelzálog-hitelszerződés szerinti fordulónap.

*** Hitelintézet tölti ki.

3. melléklet az 1/2022. (I. 3.) MK rendelethez * 

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a gazdasági újraindítás keretében arról döntött, hogy féléves lakossági kamatstopot vezet be a lakossági lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre.

A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. január 1. és június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult pénzügyi lízingszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

A kamatstop az Ön pénzügyi lízingszerződésére is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást fogunk nyújtani az Ön részére.”

4. melléklet az 1/2022. (I. 3.) MK rendelethez * 

A lízingbe adó pénzügyi intézmény általi tájékoztatás kötelező adatai, szövege és elrendezése:

„A kamatstop bevezetése alapján az Ön pénzügyi lízingszerződésére vonatkozó legfontosabb információk:

- A kamatstop intézkedés hatására az Ön pénzügyi lízingszerződésének [*] [**] naptól évi [***] százalék. A Kormány kamatstop intézkedése nélkül az Ön pénzügyi lízingszerződésének [*] évi [***] százalék lenne.

- A kamatstop intézkedés hatására az Ön által fizetendő lízingdíj [**] naptól [***] forint. A Kormány kamatstop intézkedése nélkül az Ön pénzügyi lízingszerződésének lízingdíja [***] forint lenne.

- Összességében a kamatstop intézkedés Önnek [**] naptól [***] forint megtakarítást jelent havonta.”

Magyarázat a fenti kötelező elemekhez:

* Lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki: a lízingbe adó pénzügyi intézmény választása szerint a pénzügyi lízingszerződés teljes hiteldíj mutatója vagy ügyfél által fizetendő kamata.

** Lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki: 2022. január 1. vagy lízingszerződés szerinti fordulónap.

*** Lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki.