Hatály: közlönyállapot (2022.I.26.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

3/2022. (I. 26.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása során e § rendelkezései szerint köteles eljárni.

(2) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti

a) hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál kisebb, de bruttó 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő az 1. melléklet,

b) azon üzlet esetében, amelynek alapterülete a bruttó 200 m2-t nem haladja meg, az üzemeltető kereskedő választása szerint az 1. melléklet, a 2. melléklet vagy a 3. melléklet

szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztatót használja a vásárlók tájékoztatása érdekében.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kereskedő választása szerint az 1. melléklet, a 2. melléklet vagy a 3. melléklet szerinti formai követelményeket, arculati elemeket és szöveget tartalmazó tájékoztató jól látható helyen való kihelyezésével tájékoztatja a vásárlókat.

(4) A tájékoztatót

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható összes bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 297×420 milliméter nagyságú (A3 méret) méretben, jól látható információs táblán,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán,

c) a (3) bekezdés szerinti kötelezett az üzlet vásárlók által használható bejáratánál vagy egyéb helyen, az üzletben szokásosan használt információs táblákkal megegyező méretű, de legalább 210×297 milliméter nagyságú (A4 méret) méretben, jól látható információs táblán

köteles kihelyezni.

(5) A Kertv. szerinti azon kereskedő, aki kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon kereskedő, aki rendelkezik internetes honlappal, honlapjának nyitó felületén jól látható méretben közzéteszi az 1. melléklet szerinti tájékoztatót.

2. § A miniszterelnök kabinetfőnöke az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti tájékoztató pontos műszaki-szakmai leírását a Kormány honlapján közzéteszi.

3. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

2. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez

3. melléklet a 3/2022. (I. 26.) MK rendelethez