A jogszabály mai napon ( 2024.06.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2/A. § * 

3. § (1)–(5) * 

(6) *  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 77. § (2) bekezdésétől eltérően az eljárás akadályoztatása következményeként kiszabható eljárási bírság legmagasabb összege jogi személy vagy egyéb szervezet esetén

a) a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó bírság felső határa;

b) *  a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a korábbi jogsértés miatt a 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiszabott bírság legalább kétszerese.

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2022. február 15-én lép hatályba.

6. § *  E rendeletnek az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (6) bekezdését a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6/A. § *  E rendeletnek a veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 347/2023. (VII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 3. § (6) bekezdés b) pontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

7. § *  Az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 1–2/A. §-ára tekintettel az e rendelet 2023. július 31-én hatályos 3. §-a alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos anyagi jogi szabályok szerint kell elbírálni.

1. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez

Hatósági áras termékek

Megnevezés
1. kristálycukor (fehér cukor)
2. búzafinomliszt BL 55
3. finomított napraforgó étolaj
4. házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
5. csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva)
6. ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej

2. melléklet a 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelethez * 

Hatósági áras termékek

1. Megnevezés
2. Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)
3. Étkezési burgonya, kivéve újburgonya