A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 4. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, a 6. §, valamint az 1. melléklet és 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

6. § * 

1. melléklet a 2022. évi XXXV. törvényhez

A Norvég Királyság Nagykövetsége üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és megtiszteltetés számára hivatkozni a két állam kormánya között a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Oslóban, 1991. április 8-án aláírt megállapodásról folytatott egyeztetésekre, és tisztelettel javasolja az alábbiakat:

1. A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, 1991. április 8-án Oslóban aláírt megállapodás (a továbbiakban: Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás) a jelen megszűnésről szóló Megállapodásban meghatározott feltételekkel hatályát veszti.

2. A Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás XIII. Cikkének azon rendelkezése, amely kiterjeszti a védelmet a megszűnés időpontját megelőzően létesített beruházásokra, szintén hatályát veszti, és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az alábbiak valamennyi, a Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodáson alapuló, bármely választottbírósági egyezmény vagy szabályrendszer szerinti állam-állam és beruházó-állam közötti választottbírósági eljárására vonatkoznak;

(i) Jelen megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően a Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás nem szolgálhat jogalapként új választottbírósági eljárás kezdeményezésére. Az új választottbírósági eljárások magukban foglalnak minden olyan lehetséges eljárást, amely vonatkozásában még nem alakult meg az eljáró választottbírósági tanács.

(ii) A Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodáson alapuló, folyamatban lévő választottbírósági eljárások esetében a Szerződő Felek tájékoztatják az eljáró választottbírósági tanácsot a Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás megszűnéséről.

4. A megszűnésről szóló Megállapodás az arról szóló utóbbi írásbeli értesítés keltétől számított harminc (30) nappal lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton megerősítik, hogy a jelen megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges nemzeti jogi eljárások befejeződtek.

A Norvég Királyság Nagykövetsége javasolja, hogy amennyiben a fent említett javaslat elfogadható Magyarország Kormánya számára, akkor ezen jegyzék, valamint Magyarország Kormányának válaszjegyzéke hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást, amely kizárólag angol nyelven hiteles.

A Norvég Királyság Nagykövetsége ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumnak megkülönböztetett nagyrabecsülését.

Budapest, 2022. április 19.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma üdvözletét fejezi ki a Norvég Királyság Nagykövetségének, és megtiszteltetés számára, hogy igazolhatja a Norvég Királyság Nagykövetségének 7/2022 számú, 2022. április 19-ei szóbeli jegyzékének kézhezvételét, amelynek szövege a következő:

„A Norvég Királyság Nagykövetsége üdvözletét fejezi ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, és megtiszteltetés számára hivatkozni a két állam kormánya között a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Oslóban, 1991. április 8-án aláírt megállapodásról folytatott egyeztetésekre, és tisztelettel javasolja az alábbiakat:

1. A Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, 1991. április 8-án Oslóban aláírt megállapodás (a továbbiakban: Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás) a jelen megszűnésről szóló Megállapodásban meghatározott feltételekkel hatályát veszti.

2. A Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás XIII. Cikkének azon rendelkezése, amely kiterjeszti a védelmet a megszűnés időpontját megelőzően létesített beruházásokra, szintén hatályát veszti, és nem válthat ki joghatást a megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően.

3. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy az alábbiak valamennyi, a Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodáson alapuló, bármely választottbírósági egyezmény vagy szabályrendszer szerinti állam-állam és beruházó-állam közötti választottbírósági eljárására vonatkoznak;

(i) Jelen megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépését követően a Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás nem szolgálhat jogalapként új választottbírósági eljárás kezdeményezésére. Az új választottbírósági eljárások magukban foglalnak minden olyan lehetséges eljárást, amely vonatkozásában még nem alakult meg az eljáró választottbírósági tanács.

(ii) A Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodáson alapuló, folyamatban lévő választottbírósági eljárások esetében a Szerződő Felek tájékoztatják az eljáró választottbírósági tanácsot a Kétoldalú Beruházásvédelmi Megállapodás megszűnéséről.

4. A megszűnésről szóló Megállapodás az arról szóló utóbbi írásbeli értesítés keltétől számított harminc (30) nappal lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton megerősítik, hogy a jelen megszűnésről szóló Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges nemzeti jogi eljárások befejeződtek.

A Norvég Királyság Nagykövetsége javasolja, hogy amennyiben a fent említett javaslat elfogadható Magyarország Kormánya számára, akkor ezen jegyzék, valamint Magyarország Kormányának válaszjegyzéke hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást, amely kizárólag angol nyelven hiteles.”

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tisztelettel tájékoztatja a Norvég Királyság Nagykövetségét, hogy Magyarország Kormánya számára elfogadható a fent említett javaslat, és a Norvég Királyság Nagykövetségének jegyzéke, valamint jelen válaszjegyzék hozza létre a megszűnésről szóló Megállapodást, amely kizárólag angol nyelven hiteles.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma ezúton megragadja az alkalmat, hogy ismételten kifejezhesse a Norvég Királyság Nagykövetségének megkülönböztetett nagyrabecsülését.

Budapest, 2022. július 14.

2. melléklet a 2022. évi XXXV. törvényhez

The Royal Norwegian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and has the honour to refer to discussions which have taken place between our two Governments concerning the Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Hungary on the promotion and reciprocal protection of investments, signed in Oslo on 8 April 1991, and has the honour to suggest the following:

1. The Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Hungary on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Oslo on 8 April 1991 (hereinafter referred to as the „Bilateral Investment Treaty”) shall be terminated according to the terms set out in this Termination Agreement.

2. Article XIII of the Bilateral Investment Treaty, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of this Termination Agreement.

3. The Contracting Parties share the understanding that the following applies to all State-State and Investor-State Arbitration proceedings based on the Bilateral Investment Treaty under any arbitration convention or set of rules;

(i) The Bilateral Investment Treaty shall not serve as legal basis for initiating any new arbitration proceedings after the entry into force of this Termination Agreement. New arbitration proceedings include any potential proceeding in which a Tribunal has not yet been established.

(ii) For pending arbitration proceedings based on the Bilateral Investment Treaty the Contracting Parties shall inform the Tribunal on the termination of the Treaty.

4. The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last written notification by the Contracting Parties through diplomatic channels confirming that the national legal procedures necessary for the entry into force of the Termination Agreement have been completed.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Hungary, the Royal Norwegian Embassy suggests that this note, together with the reply note of the Government of Hungary to that effect, shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Royal Norwegian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary the assurances of its highest consideration.

Budapest, 19 April 2022

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Royal Norwegian Embassy and has the honour to acknowledge the receipt of the Royal Norwegian Embassy’s note No. 7/2022 of 19 April 2022 which reads as follows:

„The Royal Norwegian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and has the honour to refer to discussions which have taken place between our two Governments concerning the Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Hungary on the promotion and reciprocal protection of investments, signed in Oslo on 8 April 1991, and has the honour to suggest the following:

1. The Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Hungary on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in Oslo on 8 April 1991 (hereinafter referred to as the „Bilateral Investment Treaty”) shall be terminated according to the terms set out in this Termination Agreement.

2. Article XIII of the Bilateral Investment Treaty, which extends the protection of investments made prior to the date of termination, shall be terminated and shall thus not produce any legal effects after the entry into force of this Termination Agreement.

3. The Contracting Parties share the understanding that the following applies to all State-State and Investor-State

Arbitration proceedings based on the Bilateral Investment Treaty under any arbitration convention or set of rules;

(i) The Bilateral Investment Treaty shall not serve as legal basis for initiating any new arbitration proceedings after the entry into force of this Termination Agreement. New arbitration proceedings include any potential proceeding in which a Tribunal has not yet been established.

(ii) For pending arbitration proceedings based on the Bilateral Investment Treaty the Contracting Parties shall inform the Tribunal on the termination of the Treaty.

4. The Termination Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the last written notification by the Contracting Parties through diplomatic channels confirming that the national legal procedures necessary for the entry into force of the Termination Agreement have been completed.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Hungary, the Royal Norwegian Embassy suggests that this note, together with the reply note of the Government of Hungary to that effect, shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.”

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary has the honour to inform the Royal Norwegian Embassy that the foregoing proposals are acceptable to the Government of Hungary and that the Royal Norwegian Embassy’s Note and this reply note shall constitute the Termination Agreement, which is authentic in the English language only.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Royal Norwegian Embassy the assurances of its highest consideration.

Budapest, 14th of July 2022