A jogszabály mai napon ( 2022.06.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. alcíme azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy

a) *  a Tv. 41. § (1) bekezdésében meghatározott termék 2022. október 1. napjáig hatósági áras termék, amelyet a kötelezett a Tv. 43. § (1) bekezdésében meghatározottak helyett 2022. október 1. napjáig köteles forgalmazni, és

b) *  a Tv. 47. § (2) bekezdése szerinti rendelkezés 2022. október 1. napjáig alkalmazandó.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. február 15-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére