A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi LII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2–3. § * 

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Megállapodásnak a 29. CIKK 3. bekezdésében meghatározott időponttól kezdődő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Megállapodás 29. CIKK 3. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 4. § a Megállapodás 29. CIKK 1. bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) A Megállapodás, a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját, valamint a 4. § szerinti ideiglenes alkalmazás kezdetének naptári napját és a (3) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2022. évi LII. törvényhez *