A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt

a) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a alapján menedékesként elismert személyekre, valamint

b) az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajna területéről érkezett magyar állampolgárokra

terjed ki.

2. § (1) Az 1. § szerinti, Ukrajnában kiállított, államilag elismert végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okirat alapján egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a szakképesítésének vagy szakképzettségének Magyarországon történő honosítása vagy elismerése nélkül jogosult egészségügyi tevékenységet végezni, a (3) bekezdés szerinti elismerési vagy honosítási eljárás lezárultáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére az Eütv. felügyelet melletti tevékenység végzésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező személy legkésőbb az egészségügyi tevékenység megkezdésekor az Ukrajnában kiállított bizonyítványa és oklevele által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség vagy tudományos fokozat elismerése érdekében köteles a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) szerinti elismerési vagy a honosítási eljárás elindítására, azzal, hogy az Elismerési tv. 6. § (3) bekezdésétől eltérően az elismerési vagy a honosítási eljárásnak nem feltétele a keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély.

3. § (1) Az 1. § szerinti, Ukrajnában kiállított, államilag elismert végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okirat alapján orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképesítéssel rendelkező személy - az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) és (5a) bekezdésétől eltérően - a fenti szakképesítések Magyarországon történő honosítása vagy elismerése nélkül is részt vehet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben a (2) bekezdés szerinti elismerési vagy honosítási eljárás lezárultáig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező személy a szakképzésbe lépésekor a szakképesítése elismerése iránti eljárás elindítására köteles.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § *