A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 48. §-ára, valamint 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 48. §-a alapján - földgázellátási veszélyhelyzet esetén - elrendeli az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 14-10-300230, adószám: 12543331-2-14, székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) (a továbbiakban: Társaság) magyar állam felügyelete alá vonását.

(2) A magyar állam nevében a Társaság magyar állam felügyelete alá vonása során az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) A miniszter - a Kat. 48. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl -

a) megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek a Társaság működőképességének fenntartása, az állami felügyelet hatékony ellátása érdekében szükségesek,

b) kizárólagosan jogosult dönteni a Társaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben.

2. § Ez a rendelet a miniszternek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97. § (2) bekezdése szerinti, a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjét elrendelő, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozata közzétételekor lép hatályba.