A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.IX.1. - 2022.IX.14.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 157. § (1) bekezdésétől eltérően a hivatásos pótlék mértéke a rendvédelmi illetményalap 650%-át meghaladhatja.

2. § Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az 1. §-ra figyelemmel

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

c) a terrorizmust elhárító szerv,

d) az idegenrendészeti szerv,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

f) a büntetés-végrehajtási szervezet,

g) az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével az Országgyűlési Őrség

hivatásos állománya vonatkozásában az egyes szolgálati beosztásokban a hivatásos pótlék mértékétől eltérő szabályokat rendeletben állapítsa meg.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2022. szeptember 15-én lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére