A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

267/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

az új építésű lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes általános forgalmi adó mérték alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: Áfa tv.) 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig a 2. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

2. § Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy

a) az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 150 négyzetmétert (kivéve az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 59. pontja szerinti lakást), és

b) az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó olyan egylakásos lakóingatlan, amelynek összes hasznos alapterülete nem haladja meg a 300 négyzetmétert,

az Áfa tv. 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó terméknek minősül.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére