A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet

az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Számlakép tv.) az ezen rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Számlakép tv.

a) 1. mellékletét az 1. melléklet szerinti,

b) 2. mellékletét a 2. melléklet szerinti,

c) 3. mellékletét a 3. melléklet szerinti,

d) 4. mellékletét a 4. melléklet szerinti

eltéréssel kell alkalmazni.

(2) E rendeletet a 2022. augusztus 1-jét követően kibocsátott számlákra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a számla 2022. augusztus 1-jét megelőző tételeket tartalmaz, vagy sem.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § * 

1. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Számlakép tv. 1. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

2. A Számlakép tv. 1. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már rezsicsökkentett díj alapján számított összeget tartalmazza. A B GEO és a fűtési idényben igénybe vett H tarifa esetén az Ön fizetési kötelezettsége kapcsán az elszámolt időszak teljes egészére rezsicsökkentett díj került alkalmazásra.” szöveget kell alkalmazni.

3. A Számlakép tv. 1. melléklet 4. pont 4.7. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:

„4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a számlázással érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – a villamos energia versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”

4. A Számlakép tv. 1. melléklet 4. pont 4.8. alpontja nem alkalmazandó.

2. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Számlakép tv. 2. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

2. A Számlakép tv. 2. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák összességére figyelemmel került meghatározásra. A B GEO és a fűtési idényben igénybe vett H tarifa esetén az Ön fizetési kötelezettsége kapcsán az elszámolt időszak teljes egészére rezsicsökkentett díj került alkalmazásra.” szöveget kell alkalmazni.

3. A Számlakép tv. 2. melléklet 4. pont 4.6. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:

„4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: a számlázással érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – a villamos energia versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”

4. A Számlakép tv. 2. melléklet 4. pont 4.7. alpontja nem alkalmazandó.

3. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Számlakép tv. 3. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

2. A Számlakép tv. 3. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza.” szöveget kell alkalmazni.

3. A Számlakép tv. 3. melléklet 4. pont 4.7. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:

„4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a számlázással érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat – a földgáz versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”

4. A Számlakép tv. 3. melléklet 4. pont 4.8. alpontja nem alkalmazandó.

4. melléklet a 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelethez

1. A Számlakép tv. 4. melléklet 2. pontja szerinti alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező szövegét az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:

2. A Számlakép tv. 4. melléklet 3. pontjában a „Tájékoztató adatok” részben az „** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza” szöveg helyett az „** A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák összességére figyelemmel került meghatározásra.” szöveget kell alkalmazni.

3. A Számlakép tv. 4. melléklet 4. pont 4.6. alpontját az alábbiak szerint kell alkalmazni:

„4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: a számlázással érintett időszak tekintetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat – a földgáz versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest, összegszerűen feltüntetve.”

4. A Számlakép tv. 4. melléklet 4. pont 4.7. alpontja nem alkalmazandó.