A jogszabály mai napon ( 2022.09.28. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hálózati engedélyesek a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót - a Vet. 35. § (8) bekezdésétől eltérően - másodszorra 2023. január 31-éig teszik közzé.

(2) A Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, először 2022. május 2-án közzétett, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztató közzétételét követően indult, a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti egyedi eljárásban benyújtott csatlakozási igénybejelentésre vonatkozó, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott műszaki gazdasági tájékoztató és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás kiadásának határideje - az üzemi és elosztói szabályzattól eltérően - 2022. november 2. napja.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

4. § E rendelet rendelkezéseit a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy a villamosenergia-rendszer műszaki biztonságára és a folyamatos ellátásbiztonság érdekére való tekintettel a műszaki gazdasági tájékoztató és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívás tartalmát a kiadásukkor hatályos jogszabályi és villamosenergia-ellátási szabályzati rendelkezéseknek megfelelően kell megállapítani.


  Vissza az oldal tetejére