A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. március 15-i (EU) 2022/427 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre *  és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2) Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 24-én Ukrajnában végrehajtandó katonai műveletet jelentett be, és orosz fegyveres erők megtámadták Ukrajnát. Az említett támadás Ukrajna területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének a nyilvánvaló megsértését jelenti.

(4) Az Európai Tanács a 2022. február 24-i következtetéseiben a lehető leghatározottabban elítélte az Oroszországi Föderáció által Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított, indokolatlan katonai agressziót. Jogellenes katonai lépéseivel Oroszország súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában foglalt elveket, valamint aláássa az európai és globális biztonságot és stabilitást. Az Európai Tanács további korlátozó intézkedésekről állapodott meg, amelyekkel mélyreható erejű, komoly következményekkel sújtják Oroszországot a lépéseiért, szoros koordinációban az Unió partnereivel és szövetségeseivel.

(5) A Tanács 2022. február 25-én elfogadta az (EU) 2022/330 rendeletet * , amellyel módosította a jegyzékbevételi kritériumokat annak érdekében, hogy a jegyzék magában foglaljon az Oroszországi Föderáció kormányát támogató vagy általa előnyökhöz jutó személyeket és szervezeteket, az Oroszországi Föderáció kormánya számára jelentős bevételi forrást biztosító személyeket és szervezeteket, továbbá a jegyzékbe vett személyekkel vagy szervezetekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyeket.

(6) Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy 15 személyt és 9 szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(7) A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 269/2014/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. március 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

MELLÉKLET

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéke a következő személyekkel és szervezetekkel egészül ki:

Személyek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
„879. Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (oroszul: Роман Аркадьевич Абрамович) Vladimir Putinhoz közel álló oligarcha. Az
Evraz fő részvényese. Chukotka korábbi
kormányzója.
Születési idő: 1966.10.24.
Születési hely: Saratov, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Neme: férfi
Kapcsolódó személyek: Vladimir Putin
Kapcsolódó szervezetek: Chelsea F.C., Evraz
Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse
Capital.
Roman Abramovich orosz oligarcha, aki régóta szoros kapcsolatban áll Vladimir Putinnal. Kiváltságos viszonyban áll az elnökkel, és rendkívül jó kapcsolatot tart fenn vele. Az orosz vezetővel ápolt kapcsolata segítette jelentős mértékű vagyonának fenntartásában. Abramovich az egyik fő részvényese az Evraz acélipari csoportnak, amely Oroszország egyik legnagyobb adófizetője.
Mindezek alapján megállapítható, hogy előnyökhöz jut a Krím annektálásáért, illetve Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozókon keresztül. Emellett egyike a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Orosz Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető orosz üzletembereknek.
2022.3.15.
880. German Borisovich KHAN (oroszul: Герман Борисович Хан) Vladimir Putinhoz közel álló oligarcha. Az
Alfa Group egyik fő részvényese
Születési idő: 1961.10.24.
Születési hely: Kyiv, Ukraine
Állampolgárság: orosz
Neme: férfi
Kapcsolódó személyek: Vladimir Putin,
Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey
Kuzmichev
Kapcsolódó szervezetek: Alfa Group, Alfa
Bank
German Khan az egyik fő részvényese az Alfa Group konglomerátumnak, amelynek tagja az Alfa Bank, Oroszország egyik legnagyobb adófizetője. A közvélekedés szerint az egyik legbefolyásosabb személy Oroszországban. Az Alfa Bank többi tulajdonosához (Mikhail Fridmanhoz és Petr Avenhez) hasonlóan szoros kapcsolatot tart fenn Vladimir Putinnal, és továbbra is jelentős előnyökhöz juttatja őt, illetve jut általa. Az Alfa Group tulajdonosai ebből a kapcsolatból kifolyólag üzleti és jogi előnyökben részesülnek. Vladimir Putin legidősebb lánya, Maria „Alfa-Endo” néven jótékonysági projektet működtetett, amelyet az Alfa Bank finanszírozott. Vladimir Putin az Alfa Group orosz hatóságok iránti lojalitását azzal jutalmazta, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Groupnak külföldi beruházási terveihez.
Ezáltal Khan aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, valamint általuk előnyökhöz jutott. Emellett egyike a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Orosz Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető orosz üzletembereknek.
2022.3.15.
881. Viktor Filippovich RASHNIKOV (oroszul: Виктор Филиппович Рашников) Oligarcha. A Magnitogorski Vas- és Acélipari
Művek (Magnitogorsk Iron & Steel Works,
MMK) tulajdonosa, valamint
igazgatótanácsának és stratégiai tervezési
bizottságának elnöke.
Születési idő: 1948.10.13. * 
Születési hely: Magnitorsk, USSR (: Russian
Federation)
Állampolgárság: orosz
Neme: férfi
Kapcsolódó szervezetek: Magnitogorsk Iron
& Steel Works (MMK)
Viktor Rashnikov vezető orosz oligarcha, aki a Magnitogorski Vas- és Acélipari Művek (Magnitogorsk Iron & Steel Works, MMK) vállalat tulajdonosa és igazgatótanácsának elnöke. Az MMK Oroszország egyik legnagyobb adófizetője. A vállalat adóterhei az utóbbi időben megemelkedtek, aminek következtében az orosz állami költségvetés jóval magasabb bevételekhez jutott.
Ezért Rashnikov olyan gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető orosz üzletember, amelyek jelentős bevételi forrást jelentenek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya számára.
2022.3.15.
882. Alexey Viktorovich KUZMICHEV (oroszul: Алексей Викторович Кузьмичёв) Vladimir Putinhoz közel álló oligarcha. Az
Alfa Group egyik fő részvényese.
Születési idő: 1962.10.15.
Születési hely: Kirov, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Neme: férfi
Kapcsolódó személyek: Vladimir Putin,
Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan
Kapcsolódó szervezetek: Alfa Group, Alfa
Bank
Alexey Kuzmichev az egyik fő részvényese az Alfa Group konglomerátumnak, amelynek tagja az Alfa Bank, Oroszország egyik legnagyobb adófizetője. A közvélekedés szerint az egyik legbefolyásosabb személy Oroszországban. Erős szálak fűzik az orosz elnökhöz. Vladimir Putin legidősebb lánya, Maria „Alfa-Endo” néven jótékonysági projektet működtetett, amelyet az Alfa Bank finanszírozott. Vladimir Putin az Alfa Group orosz hatóságok iránti lojalitását azzal jutalmazta, hogy politikai segítséget nyújtott az Alfa Groupnak külföldi beruházási terveihez.
Ezáltal Khan aktív anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtott a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, valamint általuk előnyökhöz jutott. Emellett Kuzmichev egyike a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Orosz Föderáció kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető orosz üzletembereknek.
2022.3.15.
883. Alexander Alexandrovich MIKHEEV (oroszul: Александр Александрович Михеев) a JSC Rosoboronexport ügyvezető
igazgatója
Születési idő: 1961.11.18.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Neme: férfi
Kapcsolódó személyek: Sergey Chemezov
Kapcsolódó szervezetek: Rosoboronexport,
Rostec, Federal Service of Military-Technical
Cooperation
Alexander Mikheev a Rosoboronexport ügyvezető igazgatója, amely vállalat Oroszország egyetlen hivatalos állami közvetítője a katonai és kettős felhasználású termékek, technológiák és szolgáltatások exportja és importja terén. A Rosoboronexport a Rostec leányvállalata, egy olyan állami vállalat, amely felügyeli a katonai technológiák kutatását és fejlesztését és számos gyártóüzem tulajdonosa, amelyek alapvető szerepet játszanak az említett technológiáknak a harctéri cselekményekben való bevetésében. A fegyverértékesítés fontos bevételi forrást jelent az orosz kormány számára. Emellett a fegyverértékesítést Oroszország gazdasági és stratégiai céljainak előmozdítására is felhasználják. 2000 és 2020 között a Rosoboronexport 180 milliárd USD értékben adott el fegyvert külföldi vevőknek.
Ezért olyan gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletember, amelyek jelentős bevételi forrást jelentenek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya számára.
2022.3.15.
884. Alexander Nikolayevich SHOKHIN (oroszul: Александр Николаевич ШОХИН) Az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók
Szövetségének (Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs) elnöke
A Mechel PAO igazgatótanácsának
elnökhelyettese
Az „Egységes Oroszország” (United Russia)
politikai párt Legfelsőbb Tanácsa
elnökségének tagja
Születési idő: 1951.12.25.
Születési hely: Savinskoye, Kirillovsky
District, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Alexander Nikolayevich Shokhin az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetsége (Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs) nevű lobbicsoport elnöke, amely az üzleti érdekek előmozdításával foglalkozik Oroszországban. Emellett a Mechel PAO – az egyik vezető orosz bányászati és fémipari vállalat – igazgatótanácsának elnökhelyettese. Az említett vállalat bevételi forrást biztosít az Oroszországi Föderáció kormánya számára. A Krím Oroszország általi annektálását követően Shokhin nyilvánosan kijelentette, hogy a Nyugat által esetlegesen bevezetendő gazdasági blokád leküzdése érdekében több orosz beruházást kell a Krímbe irányítani. 2022. február 24-én Shokhin részt vett az oligarchák Vladimir Putinnal való, a Kremlben tartott találkozóján, amelynek célja az volt, hogy megvitassák a nyugati szankciókat követő lépések hatásait. Az a tény, hogy meghívták erre a találkozóra, azt mutatja, hogy a Vladimir Putinhoz közel álló oligarchák legbelső köréhez tartozik, és olyan intézkedéseket vagy politikákat támogat vagy hajt végre, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
Mindez mutatja azt is, hogy Shokhin egyike a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszország kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletembereknek.
2022.3.15.
885. Andrey Valerievich RYUMIN (oroszul: Андрей Валерьевич Рюмин) A Rosseti PJSC (korábban, 2014
augusztusáig Russian Grids volt a neve)
ügyvezető igazgatója, az igazgatótanács
elnöke
Születési idő: 1980.6.12.
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Andrey Ryumin az orosz állam irányítása alatt álló Rosseti PJSC nevű vállalat ügyvezető igazgatója, amely vállalat energiahálózatok üzemeltetésével foglalkozik, valamint technológiai csatlakozási szolgáltatásokat és villamosenergia-átviteli és -elosztási szolgáltatásokat nyújt Oroszországban.
A Rosseti PJSC építette meg a krími híd vasúti vontatását és a tamani tengeri kikötő száraz rakományának berakását biztosító „The Port” alállomást, továbbá autópályákat, különösen az M25 Novorosszijszk–Kercsi-szoros autópályát.
2022. február 24-én Ryumin részt vett az oligarchák Vladimir Putinnal való, a Kremlben tartott találkozóján, amelynek célja az volt, hogy megvitassák a nyugati szankciókat követő lépések hatásait. Az a tény, hogy meghívták erre a találkozóra, azt mutatja, hogy a Vladimir Putinhoz közel álló oligarchák legbelső köréhez tartozik, és olyan intézkedéseket vagy politikákat támogat vagy hajt végre, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
Mindez mutatja azt is, hogy Shokhin olyan gazdasági ágazatban tevékenykedik, amelyek jelentős bevételi forrást biztosít a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya számára.
2022.3.15.
886. Armen Sumbatovich GASPARYAN (oroszul: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН) Publicista, propagandista, a „Russia Today”
igazgatóságának tagja
Születési idő: 1975.7.4.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Armen Gasparyan saját műsort („Nablyudenye”) készít és vezet a Szputnyik nevű orosz médiaorgánum számára, továbbá egy rádióműsort a „Vesti FM”-en. Emellett könyveket és hangoskönyveket ad ki, továbbá szakértőként jár el egy másik propagandista, Vladimir Solovyov „Polnyi kontakt” („Mindent bele!”) című rádióműsorában. Gasparian következetes terjesztője a Kreml propagandáját követő narratíváknak. Hamis logikai érvelést használt a nemzetközi ügyek magyarázata során, tagadta Ukrajna szuverenitását a Krím felett, és védte Oroszország kercsi-szorosbeli cselekményeit, amikor Oroszország elfogott egy ukrán hajót.
Ukrajna orosz inváziójához kapcsolódóan folytatja az Oroszországot támogató propaganda terjesztését, és aktívan tagadja Ukrajna szuverenitását. Ennélfogva aktívan támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.3.15.
887. Artyom/ Artem Grigoryevich SHEYNIN (oroszul: Артём Григорьевич ШЕЙНИН) Orosz propagandista és a „Vremya Pokazhet”
(„Majd az idő megmondja”) című beszélgetős
műsor vezetője az állami irányítás alatt álló
Channel One (oroszul: Первый канал)
csatornán
Születési idő: 1966.1.26.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Nem: férfi
Állampolgárság: orosz
Artyom Sheynin egy orosz propagandista és a „Vremya Pokazhet” („Majd az idő megmondja”) című beszélgetős műsor vezetője az állami irányítás alatt álló Channel One nevű televíziós csatornán. Több, a Krím jogellenes annektálását, valamint az úgynevezett Donyecki Népköztársaság és Luganszki Népköztársaság függetlenségének az elismerését támogató kijelentést is tett. Az élő adásaiban Sheynin etnikai alapú gyűlöletet szít az ukránok és az oroszok között, tagadja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, valamint becsmérli Putin oroszországi ellenfeleit. Amikor 2022. február 24-ről, az Ukrajna elleni indokolatlan katonai agresszió napjáról beszélt, Sheynin azt állította, hogy az ukrajnai orosz művelet elkerülhetetlen volt, célja pedig az volt, hogy az ukrán hatóságokat rákényszerítse a béke fenntartására. Sheynin ennélfogva aktívan támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat. 2022.3.15.
888. Dmitry Yevgenevich KULIKOV (oroszul: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ) Az orosz Állami Duma FÁK-országokkal és a
külföldön élő honfitársakkal fenntartott
kapcsolatokkal foglalkozó bizottságának
szakértője.
Filmproducer, televíziós és rádiós
műsorvezető.
Az Oroszországi Föderáció Védelmi
Minisztériuma (Ministry of Defense of the
Russian Federation) alá tartozó Nyilvános
Tanács (Public Council) tagja.
Születési idő: 1967.11.18.
Születési hely: Shakhtyorsk, Donbas region,:
Ukraine
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Dmitry Kulikov egy Kreml-barát propagandista. Az állami tulajdonban lévő televíziós csatornákon olyan nyilvános kijelentéseket tett, amelyek követik a Kreml narratíváját a Donec-medencei régióban lévő helyzettel kapcsolatosan. Ezenkívül igyekezett alátámasztani az orosz hatóságoknak az Ukrajna szuverenitását és területi integritását fenyegető cselekményeit, mint például a minszki megállapodások végrehajtásának felfüggesztését, illetve „a Donecki és a Luhanszki Köztársaság” függetlenségét elismerő határozatot.
Kulikov ennélfogva aktívan támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat.
2022.3.15.
889. Konstantin Lvovich ERNST (oroszul: Константин Львович ЭРНСТ) A Channel One Russia (oroszul: Первый
канал) vezérigazgatója
Születési idő: 1961.2.6.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Konstantin Ernst a vezérigazgatója az egyik legnagyobb orosz médiavállalatnak, a Channel One Russia-nak, amelyet az orosz hatóságok már sok éve propagandacélokra használnak fel. E beosztásban felelősség terheli az orosz hatóságok ukránellenes propagandájának megszervezéséért és terjesztéséért.
Ezenkívül a legmagasabb szintű állami kitüntetésekben részesült, ideértve „A hazának tett szolgálatokért” járó érdemrendet, a Barátság érdemrendet, a kormánytól és az Oroszországi Föderáció elnökétől kapott elismerő leveleket és díjakat, valamint „A Szíriában folyó katonai művelet résztvevőjének” járó emlékérmet. Konstantin Ernst ennélfogva aktívan támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedéseket vagy politikákat. Emellett egyike a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszország kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletembereknek.
2022.3.15.
890. Marina Vladimirovna SECHINA (oroszul: Марина Владимировна СЕЧИНА) Az LLC „Stankoflot” tulajdonosa Születési idő: 1962. Állampolgárság: orosz Nem: nő Marina Sechina Igor Sechinnek, a Rosneft vezérigazgatójának egyik volt felesége. Saját maga személyes céljai érdekében használta az orosz kormány és az orosz üzleti struktúrák különböző szereplőivel – köztük a volt férjével – meglévő összeköttetéseit. A Marina Sechina tulajdonában lévő egyes vállalkozások 2014-ben részt vettek a Szocsiban (Sochi) megrendezett téli olimpiai játékok előkészítésében. Marina Sechina tulajdonosa az LLC „Stankoflot” vállalatnak, amely pályáztatás nélkül kap szerződéseket a fejlett technológiai ipari termékek fejlesztését, gyártását és kivitelét segítő állami vállalattól, a Rostectől. Emellett a FTSSR CJSC elnöke és az RK–Telekom üzletrészének tulajdonosa.
Következésképpen előnyökhöz jut a Krím annektálásáért vagy Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók és a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya által.
2022.3.15.
891. Suleyman Abusaidovich KERIMOV (oroszul: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ) A Nafta Moscow pénzügyi és ipari csoport
tulajdonosa
A Szövetségi Tanácsnak a Dagesztáni
Köztársaság által delegált tagja
Születési idő: 1966.3.12.
Születési hely: Derbent, Dagestan, jelenleg:
Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Suleyman Kerimov a Nafta Moscow pénzügyi és ipari csoport tulajdonosa. Kerimov és családja nettó vagyonát 9,8 milliárd USD-re becsülik. Nagy összegeket kapott Sergei Roldugintól, aki Vladimir Putin vagyonát gondozza.
2022. február 24-én Kerimov részt vett az oligarchák Vladimir Putinnal való, a Kremlben tartott találkozóján, amelynek célja az volt, hogy megvitassák a nyugati szankciókat követő lépések hatásait. Az a tény, hogy meghívták erre a találkozóra, azt mutatja, hogy a Vladimir Putinhoz közel álló oligarchák legbelső köréhez tartozik, és olyan intézkedéseket vagy politikákat támogat vagy hajt végre, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
Ezért olyan gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletember, amelyek jelentős bevételi forrást jelentenek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya számára.
2022.3.15.
892. Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (oroszul: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН) A Yandex NV ügyvezető igazgatója és vezérigazgató-helyettese Születési idő: 1981.12.28. Születési hely: Yerevan, Armenia Állampolgárság: örmény Nem: férfi Tigran Khudaverdyan a Yandex ügyvezető igazgatója, amey Oroszország egyik vezető technológiai vállalata, amely gépi tanulással működő intelligens termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkozik. A Yandex korábbi hírigazgatója azzal vádolta a vállalatot, hogy az az ukrajnai háborúról szóló információk oroszok előli „eltitkolásának kulcsszereplője”. Emellett, azt követően, hogy az orosz kormány megfenyegette az orosz médiát azzal kapcsolatban, hogy mit hoznak nyilvánosságra, a vállalat a keresőmotorjával Ukrajnáról szóló híreket kereső orosz felhasználókat arra figyelmezteti, hogy interneten megbízhatatlan információk találhatóak.
2022. február 24-én Khudaverdyan részt vett az oligarchák Vladimir Putinnal való, a Kremlben tartott találkozóján, amelynek célja az volt, hogy megvitassák a nyugati szankciókat követő lépések hatásait. Az a tény, hogy meghívták erre a találkozóra, azt mutatja, hogy a Vladimir Putinhoz közel álló oligarchák legbelső köréhez tartozik, és olyan intézkedéseket vagy politikákat támogat vagy hajt végre, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát. Emellett egyike a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszország kormányának jelentős bevételi forrást biztosító gazdasági ágazatokban tevékenykedő vezető üzletembereknek.
2022.3.15.
893. Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY (oroszul: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ) Az EuroChem Group AG vezérigazgatója és
főigazgatója
Születési idő: 1973.9.29.
Születési hely: Moscow, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Vladimir Rashevsky az EuroChem Group AG, a világ egyik legnagyobb ásványi műtrágyát gyártó vállalat vezérigazgatója és főigazgatója. Korábban (2004 és 2020 között) a JSC SUEK szénipari vállalat vezérigazgatója volt. Ezek olyan az orosz kormánynak jelentős bevételt generáló és biztosító nagy orosz vállalatok, amelyeknek az egyik társtulajdonosa Andrei Melnichenko orosz milliárdos. E vállalatok továbbá együttműködnek az orosz hatóságokkal, Vladimir Putint is beleértve. Az EuroChem Group vállalatai ammónium-nitrátot szállítottak a Donec-medence megszállt területeire. A SUEK az alkalmazottak egészségügyi programjai céljából szerződéseket kötött krími szanatóriumokkal.
Következésképpen a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya részére anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújt, illetve általa előnyökhöz jut.
2022. február 24-én Rashevsky részt vett az oligarchák Vladimir Putinnal való, a Kremlben tartott találkozóján, amelynek célja az volt, hogy megvitassák a nyugati szankciókat követő lépések hatásait. Az a tény, hogy meghívták erre a találkozóra, azt mutatja, hogy a Vladimir Putinhoz közel álló oligarchák legbelső köréhez tartozik, és olyan intézkedéseket vagy politikákat támogat vagy hajt végre, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.3.15.

Szervezetek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
57. ROSNEFT AERO (RN AERO) (oroszul: Роснефть-Аэро / РН-Аэро) Cím: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow,
119071, Russian Federation
Tel.: +7 (499) 517–76–56; +7 (499)
517–76–55 (fax)
Honlap: https://www.rosneft-aero.ru/en/
E-mail: info@rn-aero.rosneft.ru
A Rosneft Aero sugárhajtómű-üzemanyagot szállít a szimferopoli repülőtérre, amely légi összeköttetést biztosít a jogellenesen annektált Krím félsziget és Szevasztopol, valamint Oroszország között. Ily módon hozzájárul a Krím félszigetnek az Oroszországi Föderációval való egyesítéséhez.
A Rosneft Aero ezért anyagi vagy pénzügyi eszközökkel támogatja az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedéseket.
2022.3.15.
58. JSC ROSOBORONEXPORT (oroszul: AO Рособоронэкспорт) Cím: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076,
Russian Federation
Tel.: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61
40
Honlap: http://roe.ru/eng/
E-mail: roe@roe.ru
A Rosoboronexport Oroszország egyetlen hivatalos állami közvetítője a katonai és kettős felhasználású termékek, technológiák és szolgáltatások exportja és importja terén. A Rosoboronexport a Rostec leányvállalata, egy olyan állami vállalat, amely felügyeli a katonai technológiák kutatását és fejlesztését és számos gyártóüzem tulajdonosa, amelyek alapvető szerepet játszanak az említett technológiáknak a harctéri cselekményekben való bevetésében. A fegyverértékesítés fontos keményvaluta-forrást jelent az orosz kormány számára. Emellett a fegyverértékesítést Oroszország gazdasági és stratégiai céljainak előmozdítására is felhasználják. 2000 és 2020 között a Rosoboronexport 180 milliárd USD értékben adott el fegyvert külföldi vevőknek. A Rosoboronexport ezért olyan gazdasági ágazatokban tevékenykedik, amelyek jelentős bevételi forrást jelentenek a Krím annektálásáért és Ukrajna destabilizálásáért felelős Oroszországi Föderáció kormánya számára. 2022.3.15.
59. JSC NPO High Precision Systems (oroszul: АО НПО Высокоточные комплексы) Cím: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059,
Russian Federation
Tel.: +7 (495) 981–92–77
Fax: +7 (495)
981–92–78
E-mail: npovk@npovk.ru
Honlap: https://www.npovk.ru
A High Precision Systems orosz fegyverfejlesztő és -gyártó vállalat. Vezető szerepet tölt be a taktikai ballisztikusrakéta-rendszerek tervezésében és gyártásában Oroszországban. A High Precision Systems a Rostec leányvállalata.
Az orosz fegyveres erők 2022-ben Ukrajna Oroszország általi jogellenes inváziója során a High Precision Systems által gyártott fegyvereket is használtak. A High Precision Systems-t ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.
60. JSC Kurganmashzavod (oroszul: ПАО Курганмашзавод) Cím: 17 1J Mashinostroitely Ave., 640021,
Kurgan, Russian Federation
Tel.: +7 (3522) 23–20–83,+7 (3522)
47–19–99;
Fax: +7 (3522) 23–20–71, +7
(3522) 23–20–82
E-mail: kmz@kmz.ru
Honlap: https://www.kurganmash.ru
A Kurganmashzavod az orosz katonai ipari komplexum egyik jelentős vállalata. Oroszország a Kurganmashzavod által az orosz fegyveres erőknek szállított BMP–3 csapatszállító harcjárműveket is használt a 2022-ben Ukrajna ellen indított jogellenes invázió során.
A Kurganmashzavodot ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.
61. JSC Russian Helicopters (oroszul: AO Вертолеты России) Cím: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054,
Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 981–63–67
Honlap: http://www.russianhelicopters.aero
E-mail: info@rhc.aero
A Russian Helicopters jelentős orosz helikoptergyártó vállalat. Oroszország a Russian
Helicopters által gyártott Ka–52 „Alligator” katonai helikoptereket is használt
a 2022-ben Ukrajna ellen indított jogellenes invázió során.
A Russian Helicopters-t ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy
pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.
62. PJSC United Aircraft Corporation (oroszul: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация) Cím: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 926–1420
Honlap:
https://www.uacrussia.ru/
E-mail: office@uacrussia.ru
A United Aircraft Corporation polgári és katonai légi járműveket gyártó orosz vállalat.
Kapcsolt vállalataival együtt Oroszország katonai légijármű-gyártásának 100%-át
biztosítja.
Oroszország a United Aircraft Corporation által gyártott vadászrepülőgépeket is
használt a 2022-ben Ukrajna ellen indított jogellenes invázió során.
A United Aircraft Corporation-t ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy
pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.
63. JSC United Shipbuilding Corporation (oroszul: АО Объединённая Судостроительная Корпорация) Cím: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 115184, Russian Federation Tel.: +7 495 617 33 00 Honlap:
https://www.aoosk.ru
E-mail: info@aoosk.ru
A United Shipbuilding Corporation orosz állami tulajdonban lévő hajógyártó konglomerátum, amely az orosz haditengerészet fő hadihajó-beszállítója. Több hajógyár és tervezőiroda tulajdonosa.
A United Shipbuilding Corporation által épített, „Pyotr Morgunov” elnevezésű, Project 11711 típusú, nagy méretű partraszálló hajó részt vett a 2022-ben Oroszország által Ukrajna ellen indított jogellenes invázióban. A United Shipbuilding Corporation által tervezett, „Vasily Bykov” elnevezésű, Project 22160 típusú, a fekete-tengeri flottához tartozó járőrhajó szintén részt vett az Ukrajna elleni orosz agresszióban.
Ezenkívül a United Shipbuilding Corporation tulajdonában lévő „Almaz” tervezőiroda tervezte a Project 22800 típusú korvetteket, amelyek közül néhányat a jogellenesen annektált Krím és Szevasztopol területén található hajógyárakban építettek, ami hozzájárult a Krím félsziget militarizálásához.
A JSC United Shipbuilding Corporation-t ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.
64. JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (oroszul: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”) Cím: 28 Vostochnoe shosse., 622007,
Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian
Federation
Tel.: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12
E-mail: web@uvz.ru
Honlap: http://uralvagonzavod.ru
Az Uralvagonzavod nagy orosz gépgyártó vállalat, amely az egyetlen harckocsigyártó
Oroszországban.
Oroszország az Uralvagonzavod által az orosz fegyveres erőknek szállított T–72B3
harckocsikat is felhasznált a 2022-ben Ukrajna ellen indított jogellenes invázió során.
Az Uralvagonzavodot ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását,
szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy
pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.
65. JSC Zelenodolsk Shipyard [A. M. Gorky Zelenodolsk Plant] (oroszul: АО
“Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)
Cím: 5, Zavodskaya Str., 422546
Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian
Federation
Tel.: +7 (84371) 5–76–10, Fax: +7 (84371)
5–78–00
Honlap: https://www.zdship.ru
E-mail: nfo@zdship.ru
A Zelenodolsk Shipyard Oroszország egyik legnagyobb hajógyártó vállalata. Ez a vállalat építette meg a „Vasily Bykov” elnevezésű, a fekete-tengeri flottához tartozó járőrhajót, amely részt vett a 2022-ben Oroszország által Ukrajna ellen indított jogellenes invázióban. 2022. február 24-én a „Vasily Bykov” megtámadta a Kígyószigetet védő ukrán katonákat.
A Zelenodolsk Shipyardot ezért felelősség terheli az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések anyagi vagy pénzügyi eszközökkel való támogatásáért.
2022.3.15.”