A jogszabály mai napon ( 2022.12.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

445/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a 2. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha

a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési igénylést a támogatási előleg - vagy annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy

b) az időközi kifizetési igénylés vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

3. A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

3. § A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 88. §-a szerinti felhívás alá tartozó kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha

a) nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg - vagy annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy

b) az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését megelőzően

a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokra

is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére