A jogszabály mai napon ( 2022.11.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.I.1. - 2023.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hozzájárulás mértéke

a) ha az utas végső úti célja az Albán Köztársaság, az Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, az Észak-macedón Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Koszovói Köztársaság, a Liechtensteini Fejedelemség, a Moldovai Köztársaság, a Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az Európai Unió területén található,

aa) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 2700 forint,

ab) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,

ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 5100 forint,

b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként

ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 6800 forint,

bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,

bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 12 700 forint.

(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető és beazonosítható módon megküldi a (2) bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek az adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában az ACI Airport Carbon and Emissions Reporting Tool szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték és a motorszám szorzatának egy ülésre jutó értékét.

(4b) Ha a (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a (4a) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a hozzájárulást az utas végső úti céljától függően a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja vagy a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti mértékkel kell megállapítani.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére