A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

453/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti további eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. §-ában meghatározott rendelkezéseket a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló központi költségvetési szervek (a továbbiakban: központi költségvetési szerv) villamosenergia-beszerzésével összefüggő kötelezettségvállalások tekintetében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § *  (1) A Kormány a 2023. évi villamosenergia-beszerzések esetében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) által ellátott közfeladat típusa szerint meghatározott költségvetési szervek csoportjára nézve egyedi határozatban − a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állása nélkül is −, az egyedi határozatában meghatározott mértékig engedélyezhet a költségvetési szerv részére megállapított kiadási előirányzatok feletti kötelezettségvállalást. * 

(2) A Kormány által kijelölt személy különösen indokolt esetben a Kormány által az (1) bekezdés alapján megállapított mérték alól felmentést adhat.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.