A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt

a) a muzeális intézmény,

b) a nyilvános könyvtár,

c) a levéltár,

d) a közművelődési intézmény, valamint

e) a közösségi színtér

esetében a minimális nyitvatartási időt, minimálisan biztosítandó kutatási időt a fenntartó határozza meg a kulturális intézmény vezetőjének szakmai javaslata alapján.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti kulturális intézményre vonatkozóan

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.),

b) a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet,

c) a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet,

d) a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, valamint

e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

alapján kötött külön megállapodás szerinti minimális nyitvatartási időre, minimálisan biztosítandó kutatási időre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(3) A nyilvános könyvtár minimális nyitvatartási idejét a fenntartó úgy kell hogy meghatározza, hogy a nyilvános könyvtár a Kultv. 55. § (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt alapfeladatának eleget tudjon tenni.

(4) A levéltár a veszélyhelyzet ideje alatt is ellátja a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §-a szerinti tájékoztatás teljesítésével kapcsolatos feladatait.

(5) Közművelődési intézmény tevékenységének két hónapon túli szüneteltetése esetén a Kultv. 78/J. §-ától eltérően a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Közművelődési Kerekasztal véleményét nem kell beszerezni.

2. § (1) Ha az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-a alapján minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet (a továbbiakban: Szervezet) a működését a veszélyhelyzet ideje alatt szünetelteti,

a) a szünetelés ideje alatt a működésének finanszírozásával összefüggő hatályos megállapodás szerinti állami, valamint önkormányzati támogatást részére biztosítani kell,

b) az Emtv., valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti minősítéshez szükséges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó keretszámokat (mutatókat) legalább azok 70%-áig szükséges teljesíteni 2023. szeptember 10. napjáig, és

c) a szünetelés ideje alatt elhalasztott előadásokat a szünetelés megszűnését követően pótolni kell, azzal, hogy az elhalasztott előadás pótlásának időpontja nem eshet a működés szünetelésével érintett évadot követő évad kezdő időpontját követő időpontra.

(2) A Szervezet fenntartója az (1) bekezdés szerinti szünetelés kezdő és befejező időpontjáról, valamint az elhalasztott előadások számáról a minisztert a szünetelés kezdő időpontját legalább három munkanappal megelőzően tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szünetelés alatt a Szervezet tekintetében nem alkalmazható az Emtv. 30. § (1) bekezdése, valamint az Emtv. 31. § (3) és (4) bekezdése.

3. § A veszélyhelyzeti ideje alatt az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti kulturális intézmény és a 2. § (1) bekezdése szerinti Szervezet foglalkoztatottjának jogviszonya egyoldalúan, a foglalkoztatott hátrányára, a veszélyhelyzet miatt kialakult pénzügyi, gazdasági és szakmai körülményekre hivatkozva nem módosítható, illetve nem szüntethető meg, azzal, hogy a határozott idejű jogviszony lejártát ez a tilalom nem érinti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.