A jogszabály mai napon ( 2024.02.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (1) bekezdése szerinti árszabályozási cikluson belül a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó villamos energia rendszerhasználati díjakat úgy kell megállapítani, hogy a díjmegállapítás nem eredményezheti a Vet. 3. § 42. pontja szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését.

2. § (1) *  Azon felhasználót, aki a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján egyetemes szolgáltatás keretében vételez, 2023. január 1-jétől profil elszámolású felhasználónak kell tekinteni. Az elosztó e felhasználó tekintetében kisfeszültségű profilos (KIF I.) elszámolást alkalmaz, a kisfeszültségű vezérelt (KIF II.) elszámolású mérési pontok kivételével.

(2) Az átsorolás tényéről és az átsorolással kapcsolatos fizetési feltételekről az elosztó, a hálózathasználati szerződés megbízottkénti kezelése esetén az egyetemes szolgáltató az átsorolás előtt legalább 15 nappal értesíti a felhasználót, aki a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti, hogy számlázása az eredeti feltételek szerint történjen.

3–4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.