A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

492/2022. (XII. 1.) Korm. rendelet

a sportról szóló törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően a vagyonkezelő a vagyonkezelői jog gyakorlásának ellenértékeként a 2023. évben a 2022. évre megállapított vagyonkezelési díjat köteles fizetni.

2. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény 78/Q. §-ától eltérően a sportról szóló 2004. évi I. törvénynek az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 76/B. § (3) bekezdése a Módtv. hatálybalépését megelőzően megkötött vagyonkezelési szerződések tekintetében nem alkalmazható 2023. január 1-jétől.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.