Hatály: közlönyállapot (2022.V.24.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

(2022. május 24.) * 

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében az „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás” szövegrész helyébe az „A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás” szöveg lép.

2. cikk

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. cikk, a 4-6. cikk, a 9. cikk és a 11. cikk 2022. november 1-jén lép hatályba.”

3. cikk

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása 11. cikkének az Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény” szövegrész helyett az „A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény” szöveggel lép hatályba.

4. cikk

(1) Az Alaptörvény e módosítása - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. cikk 2022. november 1-jén lép hatályba.

(3) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el.

(4) Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának hatálybalépését követően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban.