A jogszabály mai napon ( 2023.02.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt (a továbbiakban: Sztv.) és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Vtv.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a Vtv. 87/J. §-át nem kell alkalmazni.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az Sztv.

a) 2. § 6a. pontját,

b) 21. § (1a) bekezdését,

c) 21/A. §-át,

d) 35/A. § (2) bekezdését,

e) 51. § (12) bekezdését

nem kell alkalmazni.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt az Sztv. 49. § (2) bekezdés j) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadandó rendeletet nem kell megalkotni.

3. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az Sztv. 5. § (5) bekezdésében meghatározott jelentést a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és az önkormányzat a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet részére küldi meg, amely a jelentéseket a saját honlapján közzéteszi.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben köti meg az Sztv. 25. §-a szerinti közszolgáltatási szerződést.

(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben köti meg a Vtv. 28. § (1) bekezdése szerinti szerződést.

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet az Sztv.

a) 4. § (3) bekezdés i) és j) pontjában,

b) 26-28. §-ában,

c) 31-32. §-ában,

d) 35. §-ában

szabályozott feladatok tekintetében ellátja a miniszter szakmai háttértámogatását, közreműködik a szakmai előkészítésben.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//