A jogszabály mai napon ( 2023.12.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1105/2022. (III. 2.) Korm. határozat

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 27. A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - az aktuális bérfizetési kötelezettségek teljesítése érdekében - elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 282 232 251 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 27. A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított forrás terhére, az ott meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok (a továbbiakban: Önkormányzatok) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy a támogatás felhasználási határideje 2022. március 31. legyen;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatói okiratban feltételként kösse ki, hogy az Önkormányzatok a 2. pont szerinti támogatásból a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben 2022. március 2-án fennálló követelésükből megtérülő összeget kötelesek 2022. április 30-ig, vagy ha a megtérülés későbbi időpontig történik meg, a megtérülést követő 30. napig visszafizetni;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzatok számára;

6. felhívja a belügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tekintse át az Önkormányzatok pénzügyi helyzetét, és tegyen javaslatot a visszafizetés teljesítésének módjára és összegére abban az esetben, ha valamely, 1. melléklet szerinti önkormányzat a 4. pont szerinti visszafizetést 2022. november 30-ig nem teljesíti.

Felelős: belügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2022. december 31.

1. melléklet az 1105/2022. (III. 2.) Korm. határozathoz

Alcím-
szám
Alcímnév Támogatási összeg
(forint)
Támogatás célja
1. Bálványos Község Önkormányzata támogatása 1 111 536 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
2. Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata támogatása 5 720 442 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
3. Borsfa Község Önkormányzata támogatása 3 043 105 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
4. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata támogatása 16 122 983 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
5. Fityeház Község Önkormányzata támogatása 2 254 742 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
6. Homokkomárom Község Önkormányzata támogatása 983 577 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
7. Kereki Község Önkormányzata támogatása 1 540 434 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
8. Murakeresztúr Község Önkormányzata támogatása 8 721 609 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
9. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása 161 338 495 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
10. Orosztony Község Önkormányzata támogatása 2 194 096 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
11. Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása 73 301 552 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
12. Sormás Község Önkormányzata támogatása 1 309 996 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
13. Szántód Község Önkormányzata támogatása 3 405 059 bérfizetési kötelezettségek teljesítése
14. Szólád Község Önkormányzata támogatása 1 184 625 bérfizetési kötelezettségek teljesítése

2. melléklet az 1105/2022. (III. 2.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban
Állam-
háztar-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
tási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
397617 27 A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása
397628 1 Bálványos Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 111 536
397639 2 Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 720 442
397640 3 Borsfa Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 043 105
397651 4 Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 16 122 983
397662 5 Fityeház Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 254 742
397673 6 Homokkomárom Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 983 577
397684 7 Kereki Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 540 434
397695 8 Murakeresztúr Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 721 609
397706 9 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 161 338 495
397717 10 Orosztony Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 194 096
397728 11 Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 73 301 552
397739 12 Sormás Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 309 996
397740 13 Szántód Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 405 059
397751 14 Szólád Község Önkormányzata támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 184 625
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -282 232 251
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
háztar-
tási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
háztar-
tási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 282 232 251 282 232 251
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.