A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjai számára mindösszesen 3 000 000 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;

2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, az ott meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 500 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

3. egyetért az ukrajnai konfliktus által sújtott kárpátaljai, valamint a Kárpátaljára Ukrajna más régióiból menekült emberek magyarországi segélyszervezetek kárpátaljai humanitárius tevékenységének támogatásán keresztül történő megsegítésével és azzal, hogy e cél megvalósítása érdekében 1 350 675 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a kedvezményezettek részére a 3. pont szerinti forrás terhére 1 350 000 000 forint összegű adomány nyújtásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva – az 1. pontban és a 3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – 4 350 675 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. *  egyetért a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának 2023. évi folytatása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjainak támogatásával;

7. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a 6. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 1 500 900 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2023. január 31.

8. *  felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 6. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 7. pontban meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 250 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 7. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

9. *  egyetért a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának 2023. évi kiegészítése érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjának további támogatásával;

10. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a 9. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 33 377 515 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcíme javára;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

11. *  felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 9. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 10. pontban meghatározott forrás terhére 33 357 500 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 10. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

12. *  egyetért a szomszédos országokban felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelése érdekében a záhonyi és beregsurányi határátkelők melletti segítségpontok üzemeltetésének 2024. évi támogatásával;

13. *  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a 12. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 120 072 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

14. *  felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a 12. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 13. pontban meghatározott forrás terhére segítségpontonként 60 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 13. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1. melléklet az 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozathoz * 

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
367206 28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
K3 Dologi kiadások 675 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 350 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
386295 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások –4 350 675 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/–)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
367206 28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 1 350 675 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
386295 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása 3 000 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 4 350 675 000 4 350 675 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.