A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat

a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a szomszédos országokban felmerülő - Magyarország területét közvetlenül érintő - humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Karitatív Tanács szervezeti tagjai számára mindösszesen 3 000 000 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;

2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, az ott meghatározott forrás terhére a Karitatív Tanács szervezeti tagjaival szervezetenként 500 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

3. egyetért az ukrajnai konfliktus által sújtott kárpátaljai, valamint a Kárpátaljára Ukrajna más régióiból menekült emberek magyarországi segélyszervezetek kárpátaljai humanitárius tevékenységének támogatásán keresztül történő megsegítésével és azzal, hogy e cél megvalósítása érdekében 1 350 675 000 forint forrás biztosítására kerüljön sor;

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a kedvezményezettek részére a 3. pont szerinti forrás terhére 1 350 000 000 forint összegű adomány nyújtásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 5. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva - az 1. pontban és a 3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében - 4 350 675 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozathoz * 

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
367206 28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
K3 Dologi kiadások 675 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 350 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
386295 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 350 675 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
367206 28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 1 350 675 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
386295 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása 3 000 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 4 350 675 000 4 350 675 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére